Youth Internet Governance Forum 2017
Youth Internet Governanc
Youth Internet Governance Forum 2017

APrIGF ชวนนศ.ไทยมาเรียนรู้การบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตในโครงการ Youth Internet Governance Forum (YIGF) พร้อมเข้าร่วม Asia Pacific Regional Internet Governance Forum 2017 Bangkok เวทีประชุมด้านนโยบายอินเทอร์เน็ต

โครงการ Youth Internet Governance Forum (YIGF) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ ส่วนแรกจะเป็นการอบรมและอีกส่วนจะเป็นการเข้าร่วมเวทีประชุมด้านนโยบายอินเทอร์เน็ต Asia Pacific Regional Internet Governance Forum 2017 Bangkok ระหว่างวันที่ 26 – 29 ก.ค. 60 นี้

ในส่วนของการอบรมจะเริ่มต้นที่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับว่าอินเทอร์เน็ตในฐานะเครือข่ายนานาชาติทำงานอย่างไร ทั้งในแง่เทคนิคคอมพิวเตอร์ ในแง่การจัดสรรทรัพยากร และในแง่เชิงกฎหมายที่มันข้ามพรมแดนรัฐ จากนั้นก็จะให้ผู้เข้าร่วมสวมบทบาทสมมติ (role play) เพื่อทดลองตัดสินใจแก้โจทย์ต่าง ๆ เช่น ถ้าจะให้มีการใช้เทคโนโลยีนั้น เก็บภาษีแบบนี้ ควบคุมเนื้อหาแบบโน้น เราจะตัดสินใจอย่างไร เพราะอะไร โดยให้ทดลองเล่นจากบทบาทของรัฐ ขององค์กรกำกับ ของบริษัทผู้ผลิต บริษัทคู่แข่ง รวมไปถึงการลองศึกษาจากมุมมองของผู้เสียหาย มุมมองขององค์กรสิทธิ มุมมองของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

ซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเรา ๆ ท่าน ๆ ที่ต่อไปอาจจะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตระดับสาธารณะ

แง่มุมของอินเทอร์เน็ตนั้นมีหลากหลายและค่อนข้างจะมีความเกี่ยวข้องกับทุกประเด็นดัง ๆ ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น cyber-security, privacy, ทรัพย์สินทางปัญญา, การเข้าถึง, การคุ้มครองผู้บริโภค, การคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กฎหมายระหว่างประเทศ

นักศึกษาที่จะเข้าร่วมนี่จะมาจากสาขาใดก็ได้ ไม่ได้จำกัด เปิดรับเต็มที่

นักศึกษาคนใดที่ใจ สมัครด่วน! หมดเขตรับใบสมัคร 10 ก.ค. 60 นี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://2017.aprigf.asia/yigf/thailand


Youth Internet Governanc

วันที่จัดค่าย
26 – 29 กรกฎาคม 2560 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร
10 กรกฎาคม 2560

จำนวนที่รับ
20 คน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก

ค่าใช้จ่าย
ฟรี

สถานที่จัดค่าย
อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จัดโดย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ กสทช.

Youth Internet Governanc
โดย Eduzones Camping
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
พิมพ์หน้านี้