โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (วิศวกรรมเครื่องกลและธุรกิจวิศวกรรม)
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศ
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
(วิศวกรรมเครื่องกลและธุรกิจวิศวกรรม)

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
โดยสามารถนำใบประกาศนียบัตรที่ได้จากค่าย มาใช้สมัครโครงการรับตรงของคณะฯ (ในสาขาที่น้องร่วมค่าย)

น้องๆ ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ห้ามพลาด!!!

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับสมัครน้องๆ ชั้น ม.6 หรือ ที่น้องๆ ที่จบชั้น ม.6 แล้ว เข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาธุรกิจวิศวกรรมครั้งที่ 2 เพื่อให้น้องๆ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่พร้อมเพิ่มพูนทักษะทั้งด้านวิชาฟิสิกส์ สำหรับสายวิศวกรรมเครื่องกล ทักษะคณิตศาสตร์และเทอร์โมฟลูอิดส์ สำหรับสายธุรกิจวิศวกรรม อีกทั้งยังได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริงตามห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยมีพี่ๆ และคณาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ซึ่งน้องสามารถนำใบประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการเข้าค่าย มาใช้สมัครโครงการรับตรงของคณะฯ (ในสาขาที่น้องร่วมค่าย) ได้อีกด้วย
 

วันที่จัดค่าย
รุ่นที่ 1 : 5 และ 19 สิงหาคม 2560
รุ่นที่ 2 : 26 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2560
รุ่นที่ 3 : 9 และ 16 กันยายน 2560
(ไม่ค้างคืน)


ช่วงรับสมัคร
รุ่นที่ 1 : 11 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560
รุ่นที่ 2 : 4 – 23 สิงหาคม 2560
รุ่นที่ 3 : 25 สิงหาคม – 6 กันยายน 2560
(หากเต็มแล้วปิดรับสมัครเลย)


จำนวนที่รับ
รุ่นละ 15 คน (รวม 3 รุ่น 45 คน)

ระดับการศึกษา
ม.6 หรือเพิ่งจบ ม.6 (ไม่รับสายอาชีวะ)
กำลังเรียน ม.6 GPA รวม 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75
หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศ
โดย Eduzones Camping
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
พิมพ์หน้านี้