ATM OPEN HOUSE 2017
ATM OPEN HOUSE 2017

ATM OPEN HOUSE 2017

พบกับกิจกรรมเปิดบ้านของสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ม.เกษตร และกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ATM จากอาจารย์ประจำภาควิชาฯ ที่พร้อมให้ผู้สนใจทุกท่าน โดยเฉพาะน้อง ๆ ม.ปลายทุกคนเข้ามาร่วมสัมผัสและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการบินไปพร้อมกับเรา 

ATM คืออะไร จบไปแล้วทำงานแบบไหน หรือ “การบิน” จะใช่สิ่งที่น้องสนใจจริง ๆ หรือไม่ …

วันจัดกิจกรรม
25 พ.ย. 2560
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม
 
04 - 19 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จัดโดย
สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ภาควิศวกรรมการบินเเละอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ATM OPEN HOUSE 2017


 

 
โดย Eduzones Camping
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
พิมพ์หน้านี้