Open Nontri Camp 14 ค่ายเปิดรั้วนนทรี
Open Nontri Camp 14 ค่าย

Open Nontri Camp 14 ค่ายเปิดรั้วนนทรี

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ที่ให้มากกว่าความรู้กับพวกเรา 

​ความร่วมมือจาก 7 คณะภายในมหาวิทยาลัย
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
​2. คณะเกษตร กำแพงแสน
3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
5. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
6. คณะสัตวแพทย์
​7. คณะประมง 

วันจัดกิจกรรม
• 13 - 17 ธ.ค. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
700 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม
 
27 ต.ค. 60 - 15 พ.ย. 60
19 ธ.ค. 60
13 - 17 ธ.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
Open Nontri Camp 14 ค่าย


 
โดย Eduzones Camping
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
พิมพ์หน้านี้