ค่าย ARTS CAMP 08
ค่าย ARTS CAMP 08

ค่าย ARTS CAMP 08

"อยู่บ้านอาจจะทำให้เธอเหงา ถ้าเธอมาค่ายเราเธอจะไม่เหงาอีกต่อไป"
ขอเชิญน้อง ๆ ชั้นม.4-ม.5 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน มาพบกันในค่าย "ARTS CAMP 08" ค่ายที่จะพาน้อง ๆ ไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวอาตส์ไปกับรุ่นพี่ภาควิชามีเดียอาตส์ มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งน้องๆจะได้ค้นหาตัวเองผ่านกิจกรรม workshop 4 สาขาวิชา
- Animation and visual effects
- Graphic design
- Movie design
- Medical and Science Media

วันจัดกิจกรรม
• 30 มี.ค. 2561 - 01 เม.ย. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม
 
25 ธ.ค. 60 - 29 ม.ค. 61
30 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
จัดโดย
สาขาวิชามีเดียอาตส์และสาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
ค่าย ARTS CAMP 08


cr.www.trueplookpanya.com/admissions/campnews/detail/475
โดย Eduzones Camping
วันที่ 5 มกราคม 2561
พิมพ์หน้านี้