ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่13 (Health Camp 13)
ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้ง

ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่13 (Health Camp 13)

เรามีความยินดีจะมาแจ้งให้พวกคุณทราบว่า โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ มีความต้องการที่จะสร้างเหล่าพ่อมดแม่มดรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อฝึกฝนในการช่วยเหลือมักเกิ้ลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยเพื่อนำไปสู่การมีชีวิตอยู่ในสังคมที่ยั่งยืน ดังนั้น เราจึงต้องการรับสมัครเหล่าพ่อมดแม่มด ที่เหมาะสมจะมาเป็นนักเรียนโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ และเมื่อพวกคุณได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนแล้ว พวกคุณจะได้เข้ามาอบรม ฝึกฝน ฝึกทักษะต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งพวกคุณจะได้รับความรู้ที่จะสามารถนำไปพัฒนาสุขภาพชีวิตของตนเองซึ่งรวมไปถึงการช่วยเหลือมักเกิ้ล และการเข้ามาร่วมฝึกฝนในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ดี ๆ ในชีวิตของพวกคุณอีกด้วย

วันจัดกิจกรรม
• 23 - 25 มี.ค. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
180 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม
 
02 - 29 ม.ค. 61
12 ก.พ. 61
23 - 25 มี.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโดย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้ง


cr.http://www.trueplookpanya.com/tcas/campnews/detail/476
โดย Eduzones Camping
วันที่ 7 มกราคม 2561
พิมพ์หน้านี้