เปิดบ้านสาธิตปทุมวัน “สาธิตปทุมวันก้าวไกล…การศึกษา 4.0”
เปิดบ้านสาธิตปทุมวัน “สา

เปิดบ้านสาธิตปทุมวัน “สาธิตปทุมวันก้าวไกล…การศึกษา 4.0”

เปิดบ้านจัดนิทรรศการความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลในการสร้าง บุคลากรคุณภาพ คนเก่ง คนดี มีศักยภาพเพื่อเป็นกำลังหลักสำคัญของชาติในศตวรรษที่ 21

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้
วันที่จัดกิจกรรม 8-10 มกราคม 2561
การลงทะเบียนเข้างาน ลงทะเบียนล่วงหน้า (การเข้าร่วมงาน/การแข่งขัน)
จำนวนที่รับ 3,000 คน งานนี้เหมาะกับใคร? ผู้สนใจ ครู นักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้ปกครอง
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานที่จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
จัดโดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน

เปิดบ้านจัดนิทรรศการความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลในการสร้าง บุคลากรคุณภาพ คนเก่ง คนดี มีศักยภาพเพื่อเป็นกำลังหลักสำคัญของชาติในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ “ สาธิตปทุมวันก้าวไกล…การศึกษา 4.0” “Satit Patumwan Moving Forward Education 4.0” ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 – วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ถนนอังรีดูนังต์ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ครู นักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองเยี่ยมชมนวัตกรรมต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 สไตล์สาธิตปทุมวัน Project-Based Learning STEM Education, STEM&M, DOUBLE STEAM MC4T: Maths Created For sTem Tech & Home Economic Next Gen Technology for Education @ EPTS ในงานนี้เราภูมิใจนำเสนอ โครงการรางวัลเหรียญทอง ‘หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม’ จากคุรุสภาประจำปี 2560 “โครงการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” และอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ มาเปิดมุมมองในการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตปทุมวัน และการแนะแนวอาชีพโดยสมาคมผู้ปกครองและครู และ สมาคมศิษย์เก่า ภายในงานยังมีนิทรรศการวิชาการ ให้ชมอีกหลากหลายเช่น นิทรรศการด้านภาษาและวรรณกรรมไทย. ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 5 ภาษา อังกฤษฝรั่งเศส เยอรมัน จีนและญี่ปุ่น. นิทรรศการการศึกษาวิวัฒน์4.0 โครงงานบูรณาการ โครงงานคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ หน้าที่พลเมือง กิจกรรมตามรอยศาสตร์พระราชา การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย ดนตรีสากล. นาฏศิลป์ และ ผลงานของนิสิต “ประสบการณ์วิชาชีพครู…เปิดประตูสู่ครูมืออาชีพ”
 
เปิดบ้านสาธิตปทุมวัน “สาcr.https://www.camphub.in.th/news/page/6/
โดย Eduzones Camping
วันที่ 8 มกราคม 2561
พิมพ์หน้านี้