ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 9
ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวก

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์รวมทั้งหลักสูตรต่างๆในวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

วันจัดกิจกรรม
17 มี.ค. 2561
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม
 
13 ก.พ. 61 - 09 มี.ค. 61
17 มี.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
ตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกร
จัดโดย
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดย Eduzones Camping
วันที่ 10 มีนาคม 2561
พิมพ์หน้านี้