ประเภทศาสนา

ลบ แก้ไข


 ประเภทศาสนา มีวิธีการจัดแบ่งที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง ได้แก่

   1. แบ่งประเภทตามความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า 

1.1 เทวนิยม (Theism) นับถือพระเจ้า เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ สร้างโลกและสรรพสิ่งต่างๆ 
แบ่งเป็น

ก . เอกเทวนิยม (Monotheism) นับถือพระเจ้าองค์เดียว ได้แก่ ศาสนาสิข ศาสนาเต๋า ศาสนายูดาหรือยิว ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 
ข . พหุเทวนิยม (Polytheism) นับถือพระเจ้าหลายองค์ และอาจผสมผสานกับการบูชาธรรมชาติ (Nature worship) ได้แ ก่ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาขง จื๊ อ ศาสนาชินโต

1.2 อเทวนิยม (Atheism) เป็นศาสนาที่ไม่มีการนับถือพระเจ้า คือไม่เชื่อหรือไม่สอนให้เชื่อในเรื่องพระเจ้าสร้างโลกได้แก่ ศาสนาพุทธ และ เชนหรือนิครนถ์

   2. แบ่งประเภทตามการที่มีผู้นับถืออยู่หรือไม

2.1 ศาสนาที่ตายไปแล้ว (Dead Religions) หมายถึง ศาสนาที่มีผู้นับถือในอดีตกาล แต่ในปัจจุบันไม่มีผู้นับถือ มี 12 ศาสนา ได้แก่

1. ศาสนาของพวกกรีกโบราณ 
2. ศาสนาของพวกติวตันโบราณ 
3. ศาสนาของพวกโรมันโบราณ 
4. ศาสนาของพวกสแกนดิเนเวียนโบราณ 
5. ศาสนาของพวกเปรูโบราณ 
6. ศาสนาของพวกเม็กซิกันโบราณ 
7. ศาสนาของพวกอียิปต์โบราณ 
8. ศาสนาของพวกบาบิโลเนียน 
9. ศาสนาของพวกฟินิเชียน 
10. ศาสนามนีกี 
11. ศาสนามิถรา
12. ศาสนาของพวกฮิทไท

2.2 ศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่ (Living Religions) หมายถึง ศาสนาที่ยังมีผู้นับถืออยู่ในปัจจุบัน มี 11 ศาสนา ได้แก่

1. ศาสนาคริสต์ 
2. ศาสนาอิสลาม 
3. ศาสนาพุทธ 
4. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 
5. ศาสนาโซโรอัสเตอร์ 
6. ศาสนาเชน 
7. ศาสนาสิข 
8. ศาสนาเต๋า 
9. ศาสนาขงจื้อ 
10. ศาสนาชินโต 
11. ศาสนายิวCredit >>> religions.mbu.ac.th/html/
 loading...


โดย JeanZal2 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ก.ย. 54 20:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 20,990 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 20,990 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง