มติทปอ. เลื่อน Admissions 2557 GAT- PAT สอบ มีนาคม, พฤษภาคม !!!

ลบ แก้ไข

วันนี้(26 ส.ค.) ที่มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้มีการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ในฐานะประธานทปอ.และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมทปอ.ว่า จากที่ทปอ.มีมติเห็นชอบปรับการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. ให้สอดรับกับการเปิดภาคเรียนที่เป็นสากลและของกลุ่มประเทศยุโรป และอาเซียน  ในปีการศึกษา 2557 นั้น คณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นของ ทปอ. ได้สรุปผลปฎิทินแอดมมิชชั่นกลางปีการศึกษา2557 และทปอ.มีมติเห็นชอบตามที่เสนอดังนี้การสอบวิชาสามัญ7วิชา วันที่. 25-26  ม.ค.2557, การทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือแพต ครั้งที่ 1/2557 ต้นเดือนมี.ค.2557  ประกาศผลวันที่ 10 เมย. รับสมัครแกตและแพตครั้งที่ 2 วันที่ 5-16 เม.ย. 2557สอบวันที่ 10-13 พ.ค.ประกาศผลวันที่ 7 มิ.ย.2557

ศ.ดร.สมคิด. กล่าวต่อไปว่า. มหาวิทยาลัยแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงที่ได้เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 30 เม.ย. 2557นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 6-11 พ.ค. 2557สอท.แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์การรับตรงผ่านรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ไปยังมหาวิทยาลัย และประกาศรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครแอดมิชชั่นกลางวันที่ 19 พ.ค.2557 จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ วันที่ 5-18 มิ.ย.2557 รับสมัคร วันที่ 8-18 มิ.ย. 2557 ชำระเงินค่าสมัครวันที่  8-20 มิ.ย. 2557 ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกวันที่  28-30 มิ.ย.2557ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่  4 ก.ค.2557 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ม14-16ก.ค. 2557  ส่วนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้นยังม่ได้ข้อสรุปใด แต่ให้ สอท.ไปพิจารณาว่าจะสามารถประกาศผลในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมได้หรือไม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 


 "ทปอ.ยังได้หารือกับสภาวิชาชีพซึ่งส่วนใหญ่ยินดีที่จะปรับเวลาการสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ขณะเดียวกัน ทปอ. จะไปประสานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เกี่ยวกับเรื่องช่วงเวลาการฝึกงานของนิสิตนักศึกษาแพทย์ เพราะหากเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปจะทำให้นิสิตนักศึกษาจบช้ากว่าเดิมประมาณ 3 เดือนจากเดิมจะจบในเดือนเม.ย. มาเป็นเดือนก.ค.ซึ่งช่วงดังกล่าวจะทำให้ขาดแคลนนิสิตนักศึกษาแพทย์ไปฝึกงานตามโรงพยาบาลต่างๆ " ศ.ดร.สมคิด. กล่าว

   ศ.ดร.สมคิด. กล่าวอีกว่า. นอกจากนี้ทปอ. ยังหารือกรณี มธ. อนุญาตให้นักศึกษาชายแต่งชุดครุยหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยในการดำเนินการเรื่องนี้  พบว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยบูรพา ก็อนุญาตให้นิสิตนักศึกษาข้ามเพศ แต่งชุดครุยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้  แต่มีเงื่อนไขต้องมีการขออนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย  ต้องมีกระบวนการพิสูจน์ทางการแพทย์และต้องมีใบรับรองจากแพทย์มายืนยันโดยไม่เปิดกว้าง อีกทั้งเห็นว่าขณะนี้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก และมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็อนุญาตให้นักศึกษาชายแต่งชุดครุยหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ แต่มหาวิทยาลัยบางแห่งก็ยังไม่อนุญาต จึงมีข้อสรุปว่า ขอให้เรื่องนี้เป็นการพิจารณาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีประวัติ จารีตประเพณี และความพร้อมที่แตกต่างกันดังนั้น ให้เป็นอิสระของแต่ละมหาวิทยาลัย
 
"ทปอ.เห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันเรื่องนิสิตนักศึกษาข้ามเพศเพราะอยากให้คนกลุ่มนี้มีที่ยืนในสังคมไทยที่เหมาะสม ส่วนเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาข้ามเพศนั้น มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็เปิดกว้างอยู่แล้ว.  เช่น มศว มีนิสิตชายที่แปลงเพศเป็นหญิง ขอพักในหอพักหญิง ซึ่งมศว ก็พิจารณาแล้วอนุมัติตามคำขอ ขณะที่มีการร้องขอห้องน้ำสำหรับเพศที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็น ดังนั้นเรื่องต่างๆ ขึ้นกับการพิจารณาของแต่ละมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมต่อไป" ศ.ดร.สมคิด. กล่าวCredit  http://www.dailynews.co.th/education/151629ขอบคุณ www.unigang.com
สาระดีๆติดตามได้ที่

www.facebook.com/EakkaRAC
www.rac.ac.th/chanthaburi
www.facebook.com/racchanthaburi1
twitter.com/racchanthaburi

www.thoondd.com 
 โดย rac chanthaburi ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ส.ค. 55 10:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,599 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,599 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ