ม.รังสิต เปิดรับตรง แพทย์ ทันตะ

ลบ แก้ไข

 

                                                 

 

     วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาสาสตร์ชีวการแพทย์ คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน

     คณะทัศนศาสตร์ จะรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

     คณะเทคนิคการแพทย์ จะรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ส่วนผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 3.00 จะต้องผ่านการพิจารณาจากการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากรายวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติการศึกษา ความสามารถพิเศษ ความตั้งใจและความสนใจในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

     คณะพยาบาลศาสตร์ จะรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ส่วนผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.75 จะต้องผ่านการพิจารณาจากการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากรายวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติการศึกษา ความสามารถพิเศษ ความตั้งใจและความสนใจในวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

     คณะกายภาพบำบัด จะรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ส่วนผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 2.50 จะต้องผ่านการพิจารณาจากการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากรายวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติการศึกษา ความสามารถพิเศษ ความตั้งใจและความสนใจในสาขาวิชากายภาพบำบัด โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

     สถาบันการบิน จะรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.60 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

     คณะดังต่อไปนี้ รับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากผลการเรียน จากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

·       คณะการแพทย์แผนตะวันออก

·       คณะวิทยาศาสตร์

·       วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (ทั้งหลักสูตร 4 ปีและ 3 ปี)

·       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

·       คณะศิลปะและการออกแบบ

·       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

·       คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

·       คณะบริหารธุรกิจ (ทั้งหลักสูตร 4 ปีและ 2 ปี)

·       คณะบัญชี (ทั้งหลักสูตร 4 ปีและ 2 ปี)

·       คณะศิลปศาสตร์

·       คณะนิเทศศาสตร์

·       คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

·       คณะเศรษฐศาสตร์

·       คณะนิติศาสตร์

·       วิทยาลัยดนตรี

·       วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

·       วิทยาลัยนานาชาติ

 

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครวิทยาลัยดนตรี จะต้องสอบปฏิบัติทางดนตรี ตามที่คณะกำหนด


มหาวิทยาลัยรังสิตเปิด รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

·       วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/medicine/ )

·       คณะทันตแพทยศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/dental/ )

·       คณะเภสัชศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/pharmacy/ )

·       คณะทัศนศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/optology/ ) 

·       คณะพยาบาลศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/nurse/ )

·       คณะเทคนิคการแพทย์ ( http://www.rsu.ac.th/medtech/ )

·       คณะกายภาพบำบัด ( http://www.rsu.ac.th/therapy/ )

·       คณะการแพทย์แผนตะวันออก ( http://www.rsu.ac.th/oriental_med/ )

·       คณะวิทยาศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/science/ )

 

·       วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/engineer/ )

·       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://it.rsu.ac.th/main/index.php )

 

·       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/architect/ )

·       คณะศิลปะและการออกแบบ ( http://www.rsu.ac.th/arts/ )

 

·       คณะบริหารธุรกิจ ( http://www.rsu.ac.th/business/ )

·       คณะบัญชี ( http://www.rsu.ac.th/acc/ )

·       คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ( http://www.rsu.ac.th/hospitality/ )

·       คณะเศรษฐศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/econ/ )

·       คณะศิลปศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/libarts/ )

·       คณะนิเทศศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/comarts/ )

·       คณะนิติศาสตร์ ( http://www.rsu.ac.th/law/ )

·       วิทยาลัยดนตรี ( http://www.rsu.ac.th/music )

·       วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ( http://www.rsu.ac.th/csi )

·       International College ( http://www.rsu.ac.th/ric )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.น้อง

www.eduzones.com/

www.enn.co.th/

www.interscholarship.com 
โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ก.พ. 52 16:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 49,028 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 49,028 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย รุ่นพี่ rsu
IP : 58.10.222.***

น้องต้องเข้าที่หน้าหนักของมหาลัยนะครับ คือ www.rsu.ac.th จะมีเกี่ยวกับประกาศการรับสมัครอยู่ที่หัวข้อข่าวแรกเลย  ถ้าน้องเข้าไปดูในเว็บคณะมันจะไม่ค่อย update นะครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย บอล
IP : 202.149.25.***

คุณ คห.2คับ

 

ยังไม่เห็นเค้าบอกเลย

 

เข้าเวบมานก้อแบบ

 

ประกาศแต่รายชื่อคนที่สอบผ่านรอบแรก

ลบ แจ้งลบ
โดย ----
IP : 202.149.25.***

เอ่อ อาจารย์คับ

 

มานนานแร้วรึป่าวคับ

 

ผมเข้าไป เค้ายังไม่อัพเดทไรเลย

 

หรือผมเข้าผิดที่คับ

 

ยังไม่เหนมีประกาศรับเลยคับ

 

พวกคณะแพทย์ ทันตะ อ่าคับ

 

หรือรับตรงกับ กสพท

 

มานม่าทันอ่าคับ แง

 

ไงก้อรบกวนส่งเข้าเมลหน่อยนะคับ ถ้าเจอ

 

ball_lemonboyz@hotmail.com

 

ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ

เรื่องมาใหม่