บตรง 57 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลบ แก้ไข

 
 >> จำนวนรับเข้าศึกษา
 
     หลักสูตร จำนวนรับ
    - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   150
    - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ   100
    - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด    50
    - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   50
    - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการเงิน   50
    - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ   20
    - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   20
    - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ   20
    - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์   20
    - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   20


>> คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก
        - กรณีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
            * มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 คิดเป็นเกณฑ์การคัดเลือก 10%
            * มี GPA 5 กลุ่มสาระวิชา คิดเป็นเกณฑ์การคัดเลือก 20%
            * มีผลสอบ GAT คิดเป็นเกณฑ์การคัดเลือก 70%
        - กรณีสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ม.6 (กศน.)
            * มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 คิดเป็นเกณฑ์การคัดเลือก 20%
            * มี GPA 5 กลุ่มสาระวิชา คิดเป็นเกณฑ์การคัดเลือก 80%
 

 >> การสมัคร
        - สมัครตั้งแต่ 10 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557 ที่ อาคาร MBS ศูนย์บริหารวิชาการ
          คณะบัญชีและการจัดการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.


>> กำหนดการสมัครและคัดเลือก
 
  สมัคร 10 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 57
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 17 กรกฎาคม 57
  สอบข้อเขียนและประกาศผลผู้ผ่านการสอบ 19 กรกฎาคม 57
  สอบสัมภาษณ์ 21 กรกฎาคม 57
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 24 กรกฎาคม 57
  รายงานตัวเป็นนิสิต 26-27 กรกฎาคม 57


>> ระเบียบการ คลิกที่นี่


 
อยากรู้เรื่องรับตรงแบบง่าย ๆ เข้าไปได้เลยที่ 
โปรแกรมรับตรง 57 

รับตรง 57 : บัญชีและการจัดการฯ ม.มหาสารคาม (530 ที่นั่ง)
ี่มา http://www.dek-d.com/admission/35022/
 loading...


โดย สันติ เสงี่ยม ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 ก.ค. 57 15:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 870 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 870 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง