เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo คุณชายขี้เหงา
คุณชายขี้เหงา
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 632 เรื่อง
  • ผู้ชม : 6,054,072 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 126 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนสมัคร วิทยาลัยเซาส์อีสท์บางกอก

ลบ แก้ไข


มาเป็นเพื่อนกันซิครับ
 
 
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  


   กำหนดการรับสมัคร

วันที่
กำหนดการ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - มิถุนายน 2552จำหน่ายใบสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - มิถุนายน 2552 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
7 เมษายน 2552เปิดเรียนภาคฤดูร้อนนักศึกษาใหม่ (ภาคเรียนปกติและภาคค่ำ)
8 มิถุนายน 2552เปิดภาคเรียนที่ 1/2552 (ภาคปกติและภาคค่ำ)
14 มิถุนายน 2552เปิดเรียนภาควันอาทิตย์
21 มิถุนายน 2552ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่


 

คณะบริหารธุรกิจ
1
สาขาวิชาบัญชี
2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
สาขาวิชาการตลาด
4
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ทุกสาขาเปิดสอน ภาคปกติ (เวลา 09.00 - 16.00 น.) เรียนวันจันทร์ - พฤหัสบดี
                          ภาคค่ำ (เวลา 18.00 - 21.00 น.) เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
                           ภาควันอาทิตย์ (เวลา 08.00 - 17.50 น.)
 
คณะศิลปศาสตร์
5
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
เปิดสอน ภาคปกติ (เวลา 09.00 - 16.00 น.) เรียนวันจันทร์ - พฤหัสบดี
 
คณะนิติศาสตร์
6
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
ทุกสาขาเปิดสอน ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี(เวลา 09.00 - 16.00 น.) เรียนวันจันทร์ - พฤหัสบดี
                          ภาคค่ำ หลักสูตร 4 ปี (เวลา 18.00 - 21.00 น.) เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
                           ภาค วันเสาร์ - วันอาทิตย์ หลักสูตร 3 ปี (เวลา 08.00 - 20.00 น.)
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกสาขาเปิดสอน ภาคปกติ (เวลา 09.00 - 16.00 น.) เรียนวันจันทร์ - พฤหัสบดี
                          ภาคค่ำ (เวลา 18.00 - 21.00 น.) เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
                           ภาควันอาทิตย์ (เวลา 08.00 - 17.50 น.)
 
ระดับปริญญาโท     © หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)     © หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.)

8
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)
9
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (M.B.A)
10
สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (M.M)
Section A : ภาคค่ำ จันทร์ - พุธ - ศุกร์ (เวลา 18.00 - 21.00 น.) สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีครึ่ง
Section B : ภาควันเสาร์ - วันอาทิตย์ (เวลา 09.00 - 16.00 น.) สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีครึ่ง

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน
1. ค่าใบสมัคร 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต นักศึกษาเหมาจ่ายชำระเมื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท หรือจ่ายชำระทั้งหมดดังนี้ (สำหรับผู้ที่ยื่นกู้ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยฯจะคืนเงินส่วนนี้ให้ในภายหลัง)

อัตราค่าเล่าเรียนโดยประมาณ รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต สำหรับหลักสูตร 4 ปี
คณะ
สาขาวิชา
ค่าใช้จ่าย (ต่อ 1 ภาคเรียน)
ค่าใช้จ่าย (ตลอดหลักสูตร)
คณะบริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา
21,700 บาท
173,600
คณะศิลปศาสตร์ทุกสาขาวิชา
21,700 บาท
173,600
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
23,000-25,000 บาท
184,000-200,000
คณะนิติศาสตร์ทุกสาขาวิชา
19,000-21,000 บาท
150,000-168,000

อัตราค่าเล่าเรียนโดยประมาณ รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต สำหรับหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
คณะ
สาขาวิชา
ค่าใช้จ่าย (ต่อ 1 ภาคเรียน)
ค่าใช้จ่าย (ตลอดหลักสูตร)
คณะบริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา
19,050 บาท
84,200
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
23,000 บาท
102,000

อัตราค่าเล่าเรียนโดยประมาณ รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต สำหรับหลักสูตร 1ปี ครึ่ง
คณะ
สาขาวิชา
ค่าใช้จ่าย (ต่อ 1 ภาคเรียน)
ค่าใช้จ่าย (ตลอดหลักสูตร)
บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท)ทุกสาขาวิชา
37,500 บาท
150,000

*** หมายเหตุ คิดที่อัตราค่าหน่วยกิตปัจจุบัน หน่วยกิตละ   850-1,000 บาท

 
นักศึกษาใหม่ที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) เป็นเงินกู้ยืมสำหรับนักศึกษาในการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีโดยมีกฏเกณฑ์คร่าวๆคือ

คุณสมบัติผู้ที่จะยื่นกู้

1) รายได้ครอบครัวไม่สูงกว่า 200,000 บาทต่อปี
2) ไม่เป็นผู้ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
3) ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน
การทำสัญญา ทำสัญญาปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเทอม 1 ของแต่ละปี ระยะเวลากู้ กู้ได้ตามหลักสูตร คือหลักสูตร 4 ปี กู้ได้ 4 ครั้ง หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี กู้ได้ 2 ครั้ง หากนศ.เคยใช้สิทธิการเรียนระดับอุดมศึกษามาก่อนมาเรียนต่อที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ก็จะนับรวมครั้งที่เคยกู้ยืมมาแล้วไปด้วย จำนวนเงินที่กู้ยืมได้ ค่าเทอม (ตามจำนวนที่ไม่สูงว่ากยศ.กำหนด) พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท
การชำระเงินคืน หลังจากจบการศึกษาไปแล้ว 2 ปี จะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาชำระเงินกู้คืน
10 ปี

การดำเนินการ
วิทยาลัยเซาธ์ฮีสท์บางกอก ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ welcome

 โดย คุณชายขี้เหงา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 เม.ย. 52 11:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 20,061 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 20,061 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์