EDUZONES EXPO

มหกรรมการศึกษา Eduzones Expo จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2004 ตลอดการจัดงาน 10ปีที่ผ่านมาได้ให้บริการข้อมูลการศึกษาที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการได้นำไปใช้ในการ ศึกษา

Future Career Expo

นิทรรศการแนะแนวการศึกษา เจาะลึกคณะสาขาอาชีพแห่งอนาคต เรียนรู้อย่างมีอนาคต

Taro Math Tournamant

โครงการดีๆ จาก ทาโร "กิจกรรมฉลาดๆบนโลกออนไลน์ของเด็กรุ่นใหม่ "จะเข้าไปหาน้องๆถึงโรงเรียน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักคณิตคิดเร็ว

TARO to school

โครงการดีๆ จาก ทาโร เป็นโครงการที่จะเตรียมความรู้เทคนิดต่างในด้านการศึกษา ไปบรรยายให้น้องๆฟัง ถึงที่โรงเรียน พร้อมกิจกรรมมากมาย

Admissions live

โครงการดีๆ จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นโครงการประกาศผลสอบแอดมิชชั่นกันแบบสดๆทางออนไลน์พร้อมทั้งกิจกรรม มากมาย

Mdis

โครงการสัมมนาและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์ มีหลายหลักสูตรที่น่าสนใจ เพื่อให้ข้อมูลและรับคำปรึกษาโดยตรงจาก วิทยากรจากประเทศสิงคโปร์ โดยสถาบัน MDIS สถบันการศึกษา

Green Heart

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” การส่งเสริมให้นักศึกษาท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ส ถานที่ท่องเที่ยว

eyes T รู้ทัน รู้ใช้ ปลอดภัยไอที

โครงการที่จะสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้ปลอดภัย ผ่านกระบวนการบรรยายให้แนวคิดอย่างเป็นรูปธรรม

Admissions sure

โครงการดีๆ จาก เมเจอร์ เป็นโครงการเกี่ยวกับบรรยายการเตรียมความ พร้อมในการ แอดมิชชั่น เพื่อเข้าสู่มหาลัยที่น้องๆชื่อชอบ

EZ Plus+

โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดโปรแกรมแรกของประเทศ เริ่มพัฒนาและใช้งานมาตั้งแต่ปี 2547 ผ่านทางเว็บไซต์ Eduzones ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีมาก

admissions exam

สุดยอด คลังข้อสอบออนไลน์ ที่รวบร่วมข้อสอบต่างไว้มากมาย สามารถทำผ่านระบบออนไลน์และดาวน์โหลด เก็บไว้ทำได้

My portfolio

การประเมินผลด้วย แฟ้มสะสมงาน เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่เนื้อหาวิชาที่ครูสอน และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับการสอนของครู และแฟ้มสะสมงานยังส่งอิทธิพลต่อทัศนคติที่ดีในการเรียนของนักเรียน