ธารา อิสสระ

General Manager
โทร : 097-491-9142
อี-เมล : handyhotspurs@gmail.com


บริษัท ไอ เอดดูเคชั่น โซน จำกัด
1012 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 10 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:02-937-1118
แฟกซ์:02-937-1119
อี-เมล:webmaster@eduzones.com