มจธ.เป็นอันดับ 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับที่ 49

ลบ แก้ไข
มจธ.เป็นอันดับ 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับที่ 49
มจธ.เป็นอันดับ 1 ใน 3 มห
มจธ.เป็นอันดับ 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับที่ 49
จากผลการจัดอันดับ THE BRICS & Emerging Economies Rankings 2015
.........................................................................................................................................................................
สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศอังกฤษ Times Higher Education ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ประจำปี 2015 ( The Times Higher Education  BRICS & Emerging Economies Rankings 2015 )ในปีนี้ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 100 อันดับมหาวิทยาลัยใน 22 ประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นอันดับ 1 ในไทย และเป็นอันดับที่ 49 ของการจัดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่รวม 22 ประเทศ มีมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับที่ 63 และ 90 ตามลำดับ  โดย 5 อันดับแรก ได้แก่  อันดับที่ 1 Peking University จากประเทศจีน, อันดับที่ 2 Tsinghua University จากประเทศจีน, อันดับที่ 3 Middle East Technical University จากประเทศตุรกี , อันดับที่ 4 University of Cape Town จากประเทศแอฟริกาใต้ และอันดับที่ 5 Lomonosov Moscow State University จากประเทศรัสเซีย
สำหรับระเบียบวิธีวิจัยการจัดอันดับของ The Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2015 ยังคงมีหลักเกณฑ์คล้ายกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกประจำปี 2014-2015 ประกอบด้วย 5 ด้าน 13 ตัวชี้วัดศักยภาพ ได้แก่ 1. Teaching: The learning environment สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน คุณภาพการสอน สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา 30%   2. Research: Volume, Income, Reputation คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย 30% 3. Citations: Research influence การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง 20% 4.Industry income: Innovation รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น 10% และ 5. International outlook: Staff, Students and Research ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก อาจารย์, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ10%  ซึ่งคะแนนในปีนี้ มจธ.ทำได้คะแนนดีที่สุด คือ Citations มีคะแนน 75 รองมาเป็น Industry income: Innovation ได้คะแนน 56.5 ตามด้วย International outlook ได้คะแนน 22.5 ขณะที่ Teaching และ Research มีคะแนน 16.7 และ 10 ตามลำดับ โดยในปีนี้ แม้ มจธ.ยังคงอันดับ 1 ในไทย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า มหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับตกลงทุกแห่งและบางแห่งที่เคยติดอันดับเมื่อปี 2014 ก็หลุดโผไม่ติดอันดับ ดังนั้น จากผลการจัดอันดับในปีนี้จึงอาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าแนวโน้มของคุณภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุดมศึกษาไทยเมื่อเทียบกับนานาประเทศจึงเป็นแนวโน้มหนึ่งที่อุดมศึกษาไทยต้องหันมาทบทวนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาของประเทศอย่างจริงจัง

 
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ธ.ค. 57 13:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 996 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 996 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง