RRi KMUTT Forum 2014

ลบ แก้ไข
RRi KMUTT Forum 2014
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดการประชุม RRi KMUTT Forum 2014 ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของผู้ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) ภายใต้สังกัดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ.ในปี 2556 ระดับปริญญาโท จำนวน 25 โครงการ นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในรูปแบบของโปสเตอร์ และระดับปริญญาเอกจำนวน 6 โครงการ นำเสนอในรูปแบบของ PowerPoint พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทุนต่างๆ ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของ พวอ. ได้แก่ ทุนการศึกษาวิจัยสำหรับสร้างนักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมระดับปริญญา โทและปริญญาเอก  ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันการ ศึกษา และนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยมี รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557  ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ธ.ค. 57 15:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,439 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,439 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง