อยากเป็นนักแสดง อยากเป็นแอคติ้งโค้ช รีบเลย Shnit Acting Workshop
อยากเป็นนักแสดง อยากเป็น

Shnit Acting Workshop: โดยครูอ้อ อรวรินธร์ นิยมสัตย์ (จากตุ๊กแกรักแป้งมาก, Uncle Boomee) และ ครูหนุน ปัณณทัต โพธิเวชกุล (จากสี่แผ่นดิน,อยุ่กับก๋ง,Cemetery of Splendour,ตามรอยพ่อ) shnit จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความหมายของคำว่า "การแสดงและอาชีพที่เกี่ยวกับนักแสดง" ผ่านการเรียนรู้เรื่องทักษะพื้นฐานการแสดง ขั้นพื้นฐานทั้งภายในและภายนอก เช่น สมาธิ จินตนาการ ความเชื่อ(objective) ความคิดสร้างสรรค์เชิงการแสดง (improv) ที่สำคัญ! จะเน้นไปที่การนำความรู้ในการเเสดงไปปรับใช้ในสายอาชีพเช่น กำกับการเเสดง Acting Coach, Casting Director ซึ่งวิชานี้จะมุ่งเน้นเรื่องการให้เเนวคิดทางการแสดงไปปรับใช้ในสายอาชีพที่ผู้เรียนสนใจต่อไปได้
อยากเป็นนักแสดง อยากเป็นแอคติ้งโค้ช รีบเลย เหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วน้าจะบอกให้ อีโมติคอน wink
https://docs.google.com/forms/d/1cEAkjmBMBAeL4nPySX_5Ep_OFRXMTjyOv8vsdMpgvAk/viewform?c=0&w=1
โดย mooBo
วันที่ 14 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้