รับสมัครศึกษาต่อ ป.โท-เอก สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (นานาชาติ)

ลบ แก้ไข

UploadImage

      ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตร  ป.โท และ ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ด้านวิศวกรรมชีวภาพ ที่มีความรู้และความสามารถระดับสูง สามารถใช้ความรู้แบบบูรณาการ ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวภาพได้อย่างเหมาะสม เพื่อดำเนินการวิจัยสำหรับพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมชีวภาพได้ โดยแบ่งสาขาการเรียนและการวิจัยออกเป็น 6 สาขา คือ วิศวกรรม วัสดุชีวภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ อิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพและชีวสารสนเทศ วิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ และวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกำเนิด

       บัดนี้ทางสาขาวิชาฯ ได้เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว จึงใคร่ขอประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.eng.buu.ac.th/bioeng ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2556
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ก.ค. 56 11:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,407 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,407 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง