ยังมีโอกาส! ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นรับตรง-ให้50ทุนเรียนป.ตรี

ลบ แก้ไข

 

 


UploadImage


นักเรียนชั้นม.ปลายที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ยังมีโอกาส โดยสถาบันฯทำการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4ปี ประเภทสอบตรงและ สอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557   จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้

โดยในปีการศึกษานี้ มีจำนวนทุนมอบให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 50 ทุน

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.   คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และคุณสมบัติUploadImage
หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถูกต้องชัดเจน หากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ สถาบันฯ กำหนดไว้สถาบันฯ จะตัดสิทธิการสมัครทันทีและจะไม่คืนเงินค่าสมัคร


2. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร 

2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1.1 มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.1.2 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่มีความผิดปกติที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๐   โรคเรื้อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือติดยาเสพติด
๐   โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
๐   เป็นผู้พิการ เช่น ทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และทางจิตหรือพฤติกรรม เป็นต้น

3. กำหนดการรับสมัคร
 

UploadImage

 หมายเหตุ- กำหนดการในการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลทาง http://www.tni.ac.th

หรือ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2763-2601-5
- กำหนดการนี้ เป็นของประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เท่านั้น

รายละเอียดทั้งหมด

การรับสมัครประเภทอื่นๆ สามารถติดตามได้ที่ http://www.tniac.th
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 พ.ย. 56 13:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,305 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,305 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง