ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ 200 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ลบ แก้ไข

 
 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ 200 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 
UploadImage

ตามที่โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) มีกำหนดประกาศรับสมัครผู้รับทุน ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ต่อเนื่อง รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 200 ทุน ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2556 นั้น 

บัดนี้ได้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย) ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 และการดำเนินการขั้นต่อไป สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ
 
1. ให้เตรียมตัวดังนี้ 
(1) นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบไปแสดงตน หากไม่นำบัตรดังกล่าวไปแสดงตนจะหมดสิทธิ์เข้าสอบ การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ให้สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/index_student_print.php (สำหรับผู้ที่สั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวสอบกับประกาศรายชื่อฯ หากเลขประจำตัวสอบไม่ตรงกับที่ประกาศนี้ โปรดสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบใหม่เพื่อจะได้ตรวจสอบบัตรได้ถูกต้องก่อนเข้าสอบ) 

หมายเหตุ สำหรับศูนย์ภาคกลางให้นำเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงพร้อมรูปถ่าย 1 รูป ส่วนบัตรประจำตัวสอบศูนย์ภาคกลางจะจัดเตรียมไว้ให้ 
(2) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 45 นาที เพื่อดูผังห้องสอบ/ที่นั่งสอบ และเข้าห้องสอบให้ถูกต้อง 
(3) การแต่งกาย ให้ใส่ชุดนักเรียน 
 
2. ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถตรวจสอบห้องสอบ และสถานที่สอบ ล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ดังนี้ 
ศูนย์ ภาคกลาง : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/sced 

ศูนย์ภาคเหนือ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 เว็บไซต์ http://www1.science.cmu.ac.th/Reg-sci/Sci_Scholarship/ 

ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อาคารวิทยาศาสตร์ 08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 เว็บไซต์ http://www.sc.kku.ac.th 

ศูนย์ภาคใต้ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) 
 เว็บไซต์ http://www.sc.psu.ac.th/quota 
 
 
 

loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 พ.ย. 56 14:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,186 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,186 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง