นิด้ามอบทุนส่งเสริมการศึกษาเรียนป.โทครั้ง1ปี2557

ลบ แก้ไข

UploadImage

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มอบทุนเรียนต่อเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยูในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาตอระดับปริญญาโท ภาคปกติ ในสถาบัน ครั้งที่1/2557

โดยสถาบันให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนสงเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา (ค่าหนวยกิต) แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 
 1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอด 
หลักสูตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 
 
2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 เป็นทุนยกเว้นค่าหนวยกิตให้ผ้รับทุนตลอด 
หลักสูตร 
 
3. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอด
หลักสูตร 
 
การรับสมัคร

ปริญญาโทภาคปกติเปิดรับบัดนี้ - 27 ธ.ค. 56
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_reg_1-57.pdfMBA
 
 
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1) เปิดรับบัดนี้ - 13 ก.พ. 57http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_reg_sch_1-57.pdf 
 
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2,3)เปิดรับบัดนี้ - 13 ก.พ. 57http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_reg_sch_1-57.pdf 
 
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน) เปิดรับบัดนี้ - 13 ก.พ. 57
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_reg_exp_1-57.pdf 
 
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 พ.ย. 56 13:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,322 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,322 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง