โครงการเปิดถ้ำสิงห์ ครั้งที่ 7 ติวความรู้พื้นฐานรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ลบ แก้ไข

โครงการเปิดถ้ำสิงห์ ครั้งที่ 7 ติวความรู้พื้นฐานรัฐศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์

UploadImage

 


ขอเชิญชวนน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนที่มีความสนใจในการสอบเข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มาร่วมเดินทางภายในถ้ำสิงห์แดง กับ "โครงการเปิดถ้ำสิงห์ ครั้งที่ 7" คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 11-12 มกราคม 2557

ในวันเข้าร่วมโครงการฯ น้องๆจะได้รับความรู้จากการติวความรู้พื้นฐานรัฐศาสตร์ ทั้งสี่สาขา ได้แก่ สาขาการเมืองการปกครอง สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาการระหว่างประเทศ และ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR)พร้อมทั้งยังได้สัมผัสกับบรรยากาศของความเป็นสิงห์แดงอย่างเป็นกันเอง

น้องที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่
ระเบียบการโครงการเปิดถ้ำสิงห์ครั้งที่ 7https://drive.google.com/file/d/0B68gZFd1G1t6THVLaDBTYjE1Nms/edit?usp=sharing

ใบสมัครโครงการเปิดถ้ำสิงห์ครั้งที่ 7https://drive.google.com/file/d/0B68gZFd1G1t6Z29jLXh2NnVDM00/edit?usp=sharing

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ : วันที่ 14 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2556

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ : วันที่ 5 ธันวาคม 2556

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : โครงการเปิดถ้ำสิงห์ครั้งที่ 7 หรือ https://www.facebook.com/openthamsingha7