รับตรง หลักสูตรบริหารธุรกิจ นานาชาติ จุฬาฯ 2557

ลบ แก้ไข

UploadImage

รับตรง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557


สาขาที่เปิดรับ
1. สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- แขนงธุรกิจระหว่างประเทศ
- แขนงการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน
2. สาขาวิชาการบัญชีคุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
   - คะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
   - คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
   - คะแนน SAT I (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   - คะแนน CU-TAP  ไม่ต่ำกว่า 550 
3. มีคะเเนนรวมของการสอบวัดความสามารถใรการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
   - CU-AAT(Verbal Section และ Math Section) ได้คะเเนนรวมไม่ต่ำกว่า 1000 คะเเนนหรือ

   -SAT I (Critical Reading และ Math) ไม่ต่ำกว่า 1000 

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง                              6-31 มกรคม 2557          
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์      17 กุมภาพันธ์ 2557
สอบสัมภาษณ์                               18-24 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา      14 มีนาคม 2557
ยืนยันสิทธิ์                                    20-21 มีนาคม 2557


ค่าสมัคร 1000 บาท

ที่มา : http://www.admissions.chula.ac.th/international-program.html

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 พ.ย. 56 13:46 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 16,981 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 16,981 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง