โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

ลบ แก้ไข

UploadImage
โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีการศึกษา 2557หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
ลำดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 

คุณสมบัติ
 ผู้สมัครเลือกสมัครได้ ๑ สาขาวิชา เท่านั้น โดยแต่ละสาขาวิชามีคุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขของผู้สมัคร ดังนี้
1.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
- ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อมกับการเปิดประชาคมอาเซียน” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
2. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
- ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ “ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาเซียน” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
- เป็นผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา และ/หรือมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- GPAX 5 ภาคการศึกษา  ดังนี้
                แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
                แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50


กำหนดการ
รับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2556 ถึง 13 มกราคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20  มกราคม 2557
ยืนยันสิทธิ์ 20  มกราคม 2557 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10  มีนาคม 2557


ที่มา : http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=7502
 

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ 

 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 พ.ย. 56 10:55 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 14,001 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 14,001 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง