ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่ประเทศญี่ปุ่น TAIST-Tokyo Tech

ลบ แก้ไข

ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่ประเทศญี่ปุ่น TAIST-Tokyo Tech

UploadImage

 


ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท(International Program)
Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology (TAIST-Tokyo Tech) สวทช. เป็นผู้สนับสนุนทุน (Scholarship by NSTDA)


สาขาที่เปิดรับสมัคร
1. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว
(Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)
3. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน
(Advanced and Sustainable Environmental Engineering : EnvE.)

กำหนดการ (Schedule)

หลักสูตรยานยนต์ (AE) และสิ่งแวดล้อม (EnvE)
เปิดรับใบสมัคร : บัดนี้ – 26 มกราคม 2557
ทดสอบภาษาอังกฤษ : 30 มกราคม 2557 (เวลา 09:00 – 10:30 น.)
สอบสัมภาษณ์ : 30 มกราคม 2557 (เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป)
ประกาศผล : 13 กุมภาพันธ์ 2557 (ผ่านทางเว็บไซต์)

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES)
เปิดรับใบสมัคร : บัดนี้ – 23 มกราคม 2557
ทดสอบภาษาอังกฤษ : 27 มกราคม 2557 (เวลา 10:30 – 12:00 น.)
สอบสัมภาษณ์ : 27 มกราคม 2557 (เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป)
ประกาศผล : 13 กุมภาพันธ์ 2557 (ผ่านทางเว็บไซต์)

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบหรือกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้ายจากคณะวิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาศาสตร์/ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ วนศาสตร์/ อุตสาหกรรมเกษตร ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยานยนต์ เครื่องกล เคมี ฟิสิกส์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คณิตศาสตร์ วัสดุศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และอื่นๆ 
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานโดดเด่นระหว่างการศึกษา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร.02-5648016-8 คุณชญานันท์, คุณณัชชา, คุณกฤตยา, คุณศมานันต์ 
อีเมล์ taist@nstda.or.th
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/


 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ธ.ค. 56 15:41 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,460 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,460 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง