รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2557

ลบ แก้ไข


UploadImage
รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประจำปีการศึกษา 2557จำนวนการระบจำแนกตามหลักสูตรและศูนย์การศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 40
การประถมศึกษา 50
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40
การตลาด 30
เลขานุการการแพทย์ 30
การจัดการ 30
การเงิน 30
การบริการลูกค้า 30
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี 70
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นิติศาสตร์ 40
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย 30
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 40
ภาษาอังกฤษ 60
รัฐศาสตร์ 60
รัฐประศาสนศาสตร์ 50
ภาษาจีน 30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 100
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ธุรกิจการโรงแรม 120
ธุรกิจการบิน 120
การท่องเที่ยว 120
Hospitality Management (International) 30

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนสิรินธร
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 30
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม 30
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40
เทคโนโลยีเคมี 20
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เลขานุการการแพทย์ 18
โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 40
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 80
โภชนาการและการประกอบอาหาร 50
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คหกรรมศาสตร์ 80

สถานที่จัดการเรียนการสอน ซอยรางน้ำ
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60

สถานที่จัดการเรียนการสอน ซอยระนอง 2
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นิเทศศาสตร์ 140

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดลำปาง
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย 60
โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดนครนายก
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย 60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 30
โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 40
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 45
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย 40

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดตรัง
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์ 60
โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 60
 
คุณสมบัติ
- แยกตามสาขา(รายละเอียดเพื่มเติมตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

กิจกรรมการรับสมัคร กำหนดการ
เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 56 - 5 มกราคม 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 10 มกราคม 57
วันสอบ 25 - 26 มกราคม 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 กุมภาพันธ์ 57
สอบสัมภาษณ์ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว 12 กุมภาพันธ์ 57
ประชุมผู้ปกครอง 1 มีนาคม 57
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 4,000 บาท 13 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 57
บันทึกประวัติส่วนตัว 16 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 57
รายงานตัวเป็นนักศึกษา 2 มีนาคม 57

ที่มา :http://entrance.dusit.ac.th/index.php

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 ธ.ค. 56 14:01 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,523 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,523 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่