แสตมฟอร์ด นำเสนอสุดยอดนวัตกรรมด้านการศึกษา

ลบ แก้ไข

แสตมฟอร์ด นำเสนอสุดยอดนวัตกรรมด้านการศึกษา นำพาบัณฑิตสู่ความสำเร็จระดับสากล

 UploadImage


มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สถาบันการเรียนรู้ชื่อดังของเมืองไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับมานานกว่าสองทศวรรษ จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ “สุดยอดนวัตกรรมด้านการศึกษา นำพาบัณฑิตสู่ความสำเร็จระดับสากล” นำเสนอสองนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาที่โดดเด่น ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรีสองภาษา (Bilingual) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมสิ่งอำนวยการเรียนการสอนที่ทันสมัย ณ วิทยาเขตกรุงเทพฯ เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างระบบการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง  
 
หลักสูตรปริญญาตรีสองภาษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้น จากการตระหนักถึงการขาดความมั่นใจของนักศึกษาใหม่เมื่อต้องเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจึงนำเสนอหลักสูตรปริญญาตรีสองภาษาในรูปแบบใหม่ โดยเน้นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของผู้เรียนในปีแรกควบคู่ไปกับเนื้อหาของสาขาวิชาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนในปีที่สองและสามจะปรับเนื้อหาให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างสมดุล เพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และเนื้อหาการเรียนในปีสุดท้ายจะเป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมด หลักสูตรปริญญาตรีสองภาษาของแสตมฟอร์ดจึงเปรียบเสมือนการเดินทางเพื่อการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้นักศึกษาไทยที่ขาดความมั่นใจกลายเป็นบุคลากรผู้เปี่ยมด้วยศักยภาพทางภาษา ที่พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในสายงานระดับสากล
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผสมผสานระหว่างชั้นเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟอันเป็นรูปแบบเฉพาะของแสตมฟอร์ด กับการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ต้องทำงานเต็มเวลาและต้องการค้นคว้าได้ตามเวลาที่ต้องการ โดยผู้เรียนสามารถศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้จากทุกสถานที่และทุกเวลาที่ต้องการ โดยใช้เวลาเรียนกับบัณฑิตวิทยาลัยเพียง 1 วันต่อสัปดาห์ และสำเร็จหลักสูตรธุรกิจของเครือข่ายลอรีเอทซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในระยะเวลาเพียง 18 เดือน อีกทั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในเมืองไทยที่เป็นพันธมิตรกับ แบล็คบอร์ด (Blackboard) ผู้ให้บริการระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบครบวงจรซึ่งเป็นที่เชื่อถือขององค์กรชั้นนำหลายพันแห่งทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยีระบบดิจิตัลแบบอินเตอร์แอคทีฟ ซึ่งมีทั้งระบบการเรียกดูเนื้อหาบนสื่อการสอนได้ตามความต้องการ วิดีโอการสอน กรณีศึกษาการดำเนินธุรกิจระดับโลก และการพูดคุยสัมนาแบบถ่ายทอดสด ซึ่งทั้งหมดล้วนถูกออกแบบเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผสานกับการสนับสนุนของเหล่าคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมทุ่มเทและกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ หลักสูตรของแสตมฟอร์ดยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางธุรกิจในหลากหลายประเทศ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจครั้งสำคัญต่างๆ อาทิ World Business Forum และ World Innovation Forum
 
รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กล่าวว่า “นวัตกรรมด้านการศึกษาของแสตมฟอร์ด ทั้งหลักสูตรสองภาษาเพื่อเสริมศักยภาพแบบก้าวหน้าและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่เอื้อให้นักศึกษาจัดตารางเรียนของตนเองได้อย่างอิสระนั้น ถือเป็นการเปิดมิติใหม่แก่วงการศึกษาของเมืองไทยและช่วยแก้ปัญหาใหญ่สองประการของนักศึกษาในปัจจุบัน ได้แก่ การขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ การขาดเวลาว่างเพียงพอสำหรับการศึกษาต่อ แสตมฟอร์ดจึงนำเสนอทางออกด้วยสองหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรของเราจะมีโอกาสสูงกว่าในการสมัครงานในองค์กรระดับสากล หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558”  
 
ในฐานะพันธมิตรกับเครือข่ายลอรีเอทระดับสากล แสตมฟอร์ดมีการประสานงานกับองค์กรธุรกิจรายใหญ่ของโลกอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการของนายจ้าง และนำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการสอนเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานในอนาคตแก่นักศึกษา หลักสูตรของแสตมฟอร์ดจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา “ทักษะเพื่อความสำเร็จในการทำงานจริง” อาทิ การแก้ปัญหา ภาวะผู้นำ การคิดเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ ซึ่งทำให้บัณฑิตจากแสตมฟอร์ดเป็นบุคลากรที่มีความโดดเด่นในตลาดงานอย่างแท้จริง อีกทั้งหลักสูตรยังออกแบบให้ “นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้” โดยเนื้อหาทั้งหมดมุ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและปูเส้นทางสู่การสร้างศักยภาพและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการขององค์กรธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะหลักสูตรการจัดการโรงแรมนานาชาติของแสตมฟอร์ดซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีทั้งห้องพักตัวอย่างของโรงแรมและห้องอาหารลอร่า (Leura) ซึ่งเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การสอนจริงเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานทั้งในฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการต้อนรับแขกของโรงแรม หรือหลักสูตรเปิดใหม่อย่างสาขานิเทศศาสตร์ ยังออกแบบให้มีเนื้อหาที่สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถทำงานในธุรกิจสื่อสารมวลชนที่ตนเองใฝ่ฝันได้หลากหลายสาขา ทั้งการผลิตเสียงและสื่อวิทยุ การผลิตสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกราฟฟิค และสื่ออนิเมชั่น
 
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมหลักสูตรรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานระดับสากลของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.stamford.edu หรือhttps://www.facebook.com/stamfordthailand


 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 พ.ค. 57 14:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,044 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,044 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement