เปิดรับแล้วทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

ลบ แก้ไข

UploadImage

ทุนสำหรับนักเรียนฐานะยากจนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนของมูลนิธิฯ จะได้รับทุนการศึกษาทุกภาคเรียน จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ประเภททุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสายสามัญ    ทุนละ 7,000 บาท/ปี โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 3,500 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้นมัธยม 6    
ทุนการศึกษาสายอาชีพ    ทุนละ 14,000 บาท/ปี โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 7,000 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้นปวช.3
ทุนการศึกษาพิเศษอื่นๆ ในบางโอกาสและสถานการณ์ มูลนิธิฯ จะพิจารณามอบทุนให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนตามความจำเป็น หรือ ตามความประสงค์ของผู้บริจาค อาทิเช่น
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ (น้ำท่วม สึนามิ) ทุนการศึกษาสายศิลปะ ทุนอุดมศึกษา
 
คุณสมบัติของนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษา
เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน แต่ต้องการจะเรียนต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ผลการเรียนของทุกภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.0
เป็นผู้มีความประพฤติดี มีน้ำใจ
หมายเหตุ: สถานศึกษาที่นักเรียนเลือกเรียนต่อ จะต้องเป็นสถานศึกษาของรัฐ และไม่สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ฯลฯ หรือ สถานศึกษาที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ

เอกสารประกอบขอทุนการศึกษา
นักเรียนที่ต้องการขอทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิฯ จะต้องส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา พร้อมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุน
-แผนที่ระยะทางจากบ้านถึงสถานศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อ
-ภาพถ่ายบ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)
-ใบรับรองการเป็นนักเรียน
-สำเนาใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบ ป.พ.1ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6 (เทอม1) หรือตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เทอม1)

ระยะเวลาดำเนินการ

เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 (ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ส่งมาที่มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
...........................................................
ที่มา-http://www.yuvabadhanafoundation.org/
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ส.ค. 58 11:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 752 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 752 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement