กำหนดการรับตรง ม.ทักษิณ ปี 2555

ลบ แก้ไข

UploadImage

กำหนดการรับตรง ม.ทักษิณ ปี 2555


มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยภูมิภาคอีกแห่ง ของคนภาคใต้  ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศกำหนดการการรับนิสิตปีการศึกษา 2555 ออกมาแล้วนะค่ะ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งจะประกาศไว้ในประกาศรับสมัครแต่ละประเภทอีกครั้ง  แต่ละประเภทจะเปิดรับช่วงไหนบ้างไปดูกันค่ะ
 
กำหนดรับนิสิตใหม่  ประจำปีการศึกษา 2555

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1ประเภทรับตรง โครงการต่าง ๆ  ระหว่าง 22 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2554
 
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 - 15 กุมภาพันธ์ 2555
 
ระดับปริญญาโท  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 - 15 มีนาคม 2555
 
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ  ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554-30 มีนาคม 2555
 
ระดับปริญญาเอก ระว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 - 30 เมษายน 2555
 

 
 
สำหรับน้องๆม.ปลาย ก่อนที่จะสมัครรับตรงกันในปีนี้ เราลองมาคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครสอบ การสอบรับตรงของปีที่แล้วกันก่อนนะค่ะ น้องๆ จะได้สามารถนำไปเตรียมตัวกันได้ก่อน และได้แนบกำหนดการการสมัครมาด้วยของปีการศึกษา 2554 มาด้วย ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารประกอบข่าวได้เลยนะค่ะ 
 
คุณวุฒิ/คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.กำลังศึกษา ม.6หรือสำเร็จการศึกษา ม.6สายสามัญ และมีผลการเรียนเฉลี่ยะสะสม 4ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษา) หรือ 6ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00
2.มีคะแนน GAT/PAT ครบตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
 
คุณสมบัติเฉพาะ
1.หลักสูตร วท.บ.ทุกสาขา และ หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา : คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์-เคมี,วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์  ตลอดหลักสูตร ม.4-6ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22หน่วยกิต, คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9หน่วยกิต
2.หลักสูตร ศ.บ.เศรษฐศาสตร์  ตลอดหลักสูตร ม.4-6ต้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00
3.หลักสูตร บธ.บ.ทุกสาขา ตลอดหลักสูตร ม.4-6ต้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต
4.หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปะการแสดง ต้องมีทักษะทางด้านการแสดงประเภทใดประเภทหนึ่ง และต้องมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร
5.หลักสูตร ศศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล ต้องมีทักษะทางด้านดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่ง และต้องมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร
6.หลักสูตร ศป.บ.ทัศนศิลป์ ต้องมีทักษะทางด้านศิลปะประเภทใดประเภทหนึ่ง
 
สาขาวิชาที่ต้องสอบสัมภาษณ์จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา
•กศ.บ.การศึกษา : พลศึกษา,ภาษาอังกฤษ,จิตวิทยาการแนะแนว,วิทยาศาสตร์-เคมี,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
•ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ,ศิลปะการแสดง,ดุริยางคศาสตร์สากล
•ศป.บ. ทัศนศิลป์
•วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
 
น้องๆคนไหนที่สนใจเรียนต่อ ม.ทักษิณ ต้องติดตามกำหนดการอย่างละเอียดของปีการศึกษา  2555  และศึกษาให้แน่ใจก่อนการสมัครอีกครั้งนะค่ะ  เพราะหากคุณสมบัติไม่ครบตามที่ประกาศ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที   พี่ๆศูนย์ข่าวการศึกษาไทย เอาใจช่วยน้องในการเตรียมตัวสอบทุกคนค่ะ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ภารกิจการรับนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทร. 074-443975
เว็บไซต์ http://is.tsu.ac.th 

ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th
 โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 มิ.ย. 54 09:35 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 13,220 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 13,220 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นู๋มิน
IP : 182.232.168.***
ขอบคุณมากๆๆๆ ค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่

เรื่องมาใหม่