รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลบ แก้ไข

UploadImage

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 โครงการ
 
         ข่าวดีสำหรับน้องๆ ม. 5-6 ที่สนใจศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. วันที่ทางศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีข่าวมาฝาก เพราะ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. เปิดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 4 โครงการได้แก่
1. โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ มอ. รับจำนวน 200 คน
2. โครงการทุนมงคลสุข รับจำนวน 50 คน
3. โครงการลูกพระราชบิดา 1 รับจำนวน 10 คน และ
4. โครงการลูกพระราชบิดา 2 รับจำนวน 20 คน
ทั้ง 4 โครงการนี้รับสมัครตั้งแต่ 4 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2554 นะคะ ใครสนใจลองมาดูรายละเอียดกันค่ะ
 
1. โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ มอ. รับจำนวน 200 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) เป็นนักเรียนมัธยมปลายสายวิทย์-คณิตฯ ชั้น ม.5-6 โดยได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้
 • กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
(2) เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 2.50
(3) ไม่เป็นโรคร้ายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และอาชีพวิศวกร
(4) มีความประพฤติเรียบร้อย

จำนวนที่รับแบ่งเป็น
 1. เรียนที่หาดใหญ่(ไม่แยกสาขาวิชา) 150คน
 2. เรียนที่ภูเก็ต(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 50คน
 
2. โครงการทุนมงคลสุข รับจำนวน 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) เป็นนักเรียนมัธยมปลายสายวิทย์-คณิตฯ ชั้น ม.5-6 โดยได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้
 • กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
(2) เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 3.00
(3) ไม่เป็นโรคร้ายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และอาชีพวิศวกร
(4) มีความประพฤติเรียบร้อย
 
3. โครงการลูกพระราชบิดา 1 รับจำนวน 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์- คณิตฯ ที่ศึกษาในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้

 • กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
(2) เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 3.00

***โครงการนี้หากนศ. มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมอ.
 
4. โครงการลูกพระราชบิดา 2 รับจำนวน 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์- คณิตฯ ที่ศึกษาในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้
 • กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
(2) เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 
กำหนดการ
UploadImage
 
การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่ http://www.eng.psu.ac.th หรือ http://info.eng.psu.ac.th/applicant โดยกรอกประวัติและผลการเรียนให้ครบถ้วนและชำระค่าสมัคร 200 บาทต่อหนึ่งโครงการ
2. สมัครสอบทางไปรษณีย์ และชำระค่าสมัคร 300 บาทต่อหนึ่งโครงการ
 
การคัดเลือก
  คณะวิศวกรรมศาสตร์จะคัดเลือกผู้ที่สมัครเข้าโครงการตามเกณฑ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด ดังนี้
 1. เลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
 2. กรณีผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่ประกาศรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะคัดเลือกจากผลคะแนนเฉลี่ย และผลการสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัคร
การชำระค่าสมัคร
โอนเงินเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อบัญชี "เงินผ่านบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์"
เลขที่บัญชี 565-2-60461-6
** ผู้สมัครต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อบันทึกเข้าระบบ ในขั้นตอน"ลงทะเบียนผู้สมัคร"
 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
(1) ใบสมัคร(ตามแบบฟอร์มของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นผู้สมัครผ่าน Web Site)
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน(รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย)
(3) หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร
 
***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศ และรายละเอียดต่างๆ ของทุกโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ
 
เว็บไซต์หลัก http://www.eng.psu.ac.th/
สมัครออนไลน์ที่ https://infor.eng.psu.ac.th/applicant/
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตู้ ปณ. 2 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7428-7108 0-7428-7111 โทรสาร 0-7455-5836, 0-7428-7111
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 3 ส.ค. 54 
อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th
 โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ส.ค. 54 15:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,545 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,545 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่

เรื่องมาใหม่