เคลียร์ชัด ถาม-ตอบ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ จาก สอท.

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; "><img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20110929132537.jpg" /></span></p> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;<br /> สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สอท. )&nbsp; ได้จัดทำ คำถาม &ndash;คำตอบ เกี่ยวกับการรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ออกมา เพื่อตอบคำถาม และไขข้อสงสัยต่างๆ ให้กับน้องๆ และผู้ปกครอง กันแล้วนะค่ะ&nbsp; ลองไปดูกันว่า อ่านแล้วจะเคลียร์หรือไม่ นะค่ะ<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong>น้องที่สนใจอยากได้เป็นไฟล์เอกสาร สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ&nbsp; หรือดาวน์โหลดได้ที่&nbsp; เว็บไซต์ของสอท. ได้นะค่ะ&nbsp; </strong></span><strong><a href="http://www.cuas.or.th/"><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">http://www.cuas.or.th/</span></a><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp;</span></strong></span> <p style="text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-size: 18px; "><strong>ถาม &ndash; ตอบ การรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์</strong></span></span></p> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;<br /> <strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">ถาม การรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์เปิดรับสมัครที่ไหน ?</span></strong><br /> ตอบ การรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์นักเรียนต้องไปสมัครกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด<br /> &nbsp;<br /> <strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">ถาม จะเริ่มใช้ในปีการศึกษาใด ?</span></strong><br /> ตอบ เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555<br /> &nbsp;<br /> <strong><span style="color: rgb(0, 0, 205); ">ถาม นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่ามหาวิทยาลัยที่นักเรียนไปสมัครเป็นการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ ?</span></strong><br /> ตอบ มหาวิทยาลัยที่ร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์จะประกาศให้นักเรียนทราบ<br /> &nbsp;<br /> <strong><span style="color: rgb(0, 0, 205); ">ถาม เมื่อไปสมัครรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ที่มหาวิทยาลัยแล้วต้องทำอย่างไร ?</span></strong><br /> ตอบ มหาวิทยาลัยมีวิธีการรับตรงที่หลากหลาย นักเรียนที่สมัครในระบบรับตรงกับมหาวิทยาลัยที่ใช้ข้อสอบรับตรงร่วมกันให้สมัครสอบกับสทศ.โดยเลือกสอบรายวิชาที่หลักสูตร/สาขา/คณะระบุไว้ในระบบรับตรงของสถาบันนั้นๆ<br /> <br /> - สมัคร GAT/PAT วันที่ 1 &ndash; 29 กรกฎาคม 2554 สอบวันที่ 8 &ndash; 11 ตุลาคม 2554<br /> <strong>(สทศ. ประกาศเลื่อนสอบ เป็นวันที่ 19 - 20, </strong><strong>26-27 พฤศจิกายน 2554)</strong><br /> <br /> - สมัครวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 1 &ndash; 30 ตุลาคม 2554 สอบวันที่ 7- 8 มกราคม 2555<br /> นอกจากนี้ บางหลักสูตร/สาขา/คณะ ที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเฉพาะแต่ละมหาวิทยาลัย วันและเวลาการสอบจะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 205); "><strong>ถาม วิชาสามัญ 7 วิชา มีวิชาอะไรบ้าง ?</strong></span><br /> ตอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 205); "><strong>ถาม จะสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้ที่ไหน ?</strong></span><br /> ตอบ สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ของสทศ. http://www.niets.or.th ในวันที่ 1 &ndash; 30 ตุลาคม 2554 และสอบวันที่ 7 &ndash; 8 มกราคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 205); "><strong>ถาม นักเรียนไปสมัครรับตรงหลายมหาวิทยาลัย แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้วิชาสามัญ 7 วิชาเหมือนกัน นักเรียนจะต้องไปสอบ 7 วิชาสามัญกี่ครั้ง ?</strong></span><br /> ตอบ นักเรียนสอบวิชาสามัญ 7วิชาเพียงครั้งเดียว สามารถนำคะแนนไปใช้สมัครรับตรงได้ทุกมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ใช้วิชาสามัญ 7วิชา<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 205); "><strong>ถาม สอบเสร็จแล้วไปยื่นคะแนนยังไง ?</strong></span><br /> ตอบ นักเรียนไม่ต้องไปยื่นคะแนน เพราะสทศ.จะส่งผลคะแนนไปให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยประมวลผลและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 205); "><strong>ถาม ต้องไปสอบสัมภาษณ์ที่ไหน ?</strong></span><br /> ตอบ นักเรียนต้องติดตามการประกาศของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่นักเรียนไปสมัคร เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักเรียนต้องไปสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายที่มหาวิทยาลัยที่สอบติดในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 205); "><strong>ถาม หลังจากสอบสัมภาษณ์แล้วต้องทำอย่างไร ?</strong></span><br /> ตอบ หลังจากการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์หรือผ่านการคัดเลือกไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2555 และสอท.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ระหว่างวันที่ 11 &ndash; 17 มีนาคม 2555<br /> <br /> นักเรียนที่สอบติดรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์จะต้องเข้าไปเลือกหรือยืนยันสิทธิ์มหาวิทยาลัยที่นักเรียนประสงค์เข้าศึกษาได้เพียงแห่งเดียว โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.cuas.or.th ระหว่างวันที่ 11 &ndash; 17 มีนาคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 205); "><strong>ถาม เลือกได้กี่ครั้ง เลือกแล้วเปลี่ยนได้ไหม ?</strong></span><br /> ตอบ การยืนยันสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องไม่เกิน 3 ครั้ง สอท.จะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่นักเรียนยืนยันสิทธิ์<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 205); "><strong>ถาม ถ้าเลือกไปแล้วจะสละสิทธิ์ได้ไหม ?</strong></span><br /> ตอบ สามารถสละสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 11 &ndash; 17 มีนาคม 2555<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 205); "><strong>ถาม ถ้าไม่ได้มาเลือกจะเป็นอย่างไร ?</strong></span><br /> ตอบ หากไม่ได้มายืนยันสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์การรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 205); "><strong>ถาม ถ้ายืนยันสิทธิ์รับตรงแล้วจะไปAdmissions ได้ไหม ?</strong></span><br /> ตอบ นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์จะถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong><span style="color: rgb(0, 0, 205); ">ถาม หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้วต้องทำอะไรต่อ ?</span></strong><br /> ตอบ หลังจากยืนยันสิทธิ์ สอท.จะส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 21 มีนาคม 2555เพื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของปีการศึกษา 2555นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสอบติดและเว็บไซต์ของสอท.ซึ่งนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และดำเนินการอื่นๆตามประกาศและข้อบังคับของสถาบันแห่งนั้น<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(255, 140, 0); "><strong>น้องๆลองศึกษาดูก่อนนะค่ะ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โทร 0-2354-5150-2 ได้ค่ะ<br /> &nbsp;</strong></span><br /> &nbsp;<br /> <strong>ณัฐตินัน&nbsp; วรรณารักษ์&nbsp;<br /> ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1067' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 ก.ย. 54 13:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 32,334 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 32,334 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง