รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปี 54

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <span style="font-size: 14px; "><img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111006103109.jpg" /></span></p> <br /> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ออกมาแจ้งรูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6 ประจาปีการศึกษา 2554 ของแต่ละวิชา (ที่จะสอบในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555) มีไม่เกิน 2 รูปแบบ ดังนี้นะคะ<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบที่ 1 : </strong><strong>ข้อสอบปรนัย แบบให้เลือกค้าตอบที่ถูกที่สุด 1 </strong><strong>ค้าตอบ</strong><br /> (มีจ้านวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม)<br /> 1.1 O-NET ป.6 และ ม.3 เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก<br /> 1.2 O-NET ม.6 เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก<br /> &nbsp;<br /> <strong>รูปแบบที่ 2 : </strong><strong>รูปแบบอื่นๆ อาจเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง</strong><br /> (มีจ้านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของคะแนนเต็ม) ดังนี้<br /> 2.1 ปรนัยแบบให้เลือกค้าตอบที่ถูกหลายค้าตอบ หรือ<br /> 2.2 แบบระบายคำตอบที่เป็นค่าตัวเลข หรือ<br /> 2.3 แบบเลือกค้าตอบจากแต่ละกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันตัว<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong><em><strong><em><span style="background-color: rgb(173, 216, 230); ">***ดูรายละเอียดได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ</span></em></strong></em></strong></span><br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;<br /> <strong><u>หรือดูเพิ่มเติมที่</u></strong><a href="http://www.niets.or.th/">http://www.niets.or.th/</a><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN</strong><strong>) 6 ต.ค. 54</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1131' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ต.ค. 54 10:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 11,879 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 11,879 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่