รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปี 55

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111114172817.jpg" /></p> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="font-size: 14px; ">&nbsp;สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นพยาบาล ต้องมาดูข่าวนี้ เพราะว่าวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทย ได้กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 ประเภทรับตรง โดยรับทุนอุดหนุนการศึกษาของสภากาชาดไทยจำนวน 80 คน มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>คุณสมบัติของผู้สมัคร</u></strong><br /> 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นม.6 ประจำปี 2554 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์ที่กำหนด<br /> 2. ผ่านการสอบวัดความรู้ GAT PAT1 และ PAT2<br /> 3. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์<br /> 4. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์ปกติมากจนอาจเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล ทั้งนี้ถือเอามาตรฐานเครื่องชั่งและเครื่องวัดของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเป็นเกณฑ์ตัดสิน<br /> 5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ &nbsp;ไม่มีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา<br /> 6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น และไม่เคยต้องโทษคดีอาญาใดๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าสถาบันอุดมศึกษาใดๆ<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong><u>การรับสมัคร </u></strong><br /> ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 &ndash; 3 กุมภาพันธ์ 2555</span><br /> &nbsp;<br /> <strong><u>วิธีการสมัคร</u></strong><br /> <br /> 1. พิมพ์ใบสมัครออกจากเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย <a href="http://www.trcn.ac.th/">www.trcn.ac.th</a> หรือที่ <a href="http://www.redcross.or.th/">www.redcross.or.th</a><br /> <br /> 2. กำหนดวันยื่นใบสมัคร ทางไปรษณีย์ แบบ EMS โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการชำระเงิน มาที่<br /> <em><strong>วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4<br /> แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330<br /> (สมัครสอบประเภทรับตรง)</strong></em><br /> <br /> ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 &ndash; 3 กุมภาพันธ์ 2555 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ<br /> <br /> 3. ค่าสมัคร คนละ 500 บาท <strong>โดยชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี &ldquo;วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2555&rdquo; เลขบัญชี 045-564875-4<br /> &nbsp;</strong><br /> <strong><u>องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก</u></strong><br /> 1. GPAX &nbsp;4 ภาคเรียน&nbsp; ร้อยละ 10<br /> 2. GAT ร้อยละ 35<br /> 3.PAT 1 ร้อยละ 20<br /> 4.PAT 2 ร้อยละ 35<br /> 5.สอบสัมภาษณ์ผ่าน<br /> 6. ตรวจร่างกายผ่าน<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์</u></strong><br /> วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และทาง<a href="http://www.trcn.ac.th/">www.trcn.ac.th</a> หรือที่ <a href="http://www.redcross.or.th/">www.redcross.or.th</a><br /> &nbsp;<br /> <strong><u>สอบสัมภาษณ์</u></strong><br /> วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา</u></strong><br /> วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555<br /> &nbsp;<br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong><em><span style="background-color: rgb(230, 230, 250); ">***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สอบที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ</span></em></strong></span><br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;<br /> <strong><u>สอบถามเพิ่มเติมได้ที่</u></strong><br /> <strong>วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4</strong><br /> <strong>แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</strong><br /> <strong>Tel:0-2256-4092-97 Fax: 0-2256-4090</strong><br /> <strong>และทาง<a href="http://www.trcn.ac.th/">www.trcn.ac.th</a> </strong><strong>หรือที่ <a href="http://www.redcross.or.th/">www.redcross.or.th</a></strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN</strong><strong>) 14 พ.ย. 54</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>อ่านต่อรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1442' target='_blank'>คลิกที่นี่</a><br />ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 พ.ย. 54 17:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 48,552 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 48,552 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง