รับตรง ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20120127110132.jpg" /></p> <br /> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2555&nbsp;คณะที่เปิดรับเช่น ครุศาสตร์(850 คน) มนุษยศาสตร์ บัญชี สาธารสุข วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ<br /> <br /> <u><strong>กำหนดการรับสมัคร</strong></u></span><br /> <br /> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:95.0%;" width="95%"> <tbody> <tr> <td style="width:32.38%;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>รายการ/กิจกรรม</strong></span></td> <td style="width:34.38%;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>วัน/เดือน/ปี</strong></span></td> <td style="width:33.24%;"> <span style="font-size: 14px; "><strong>สถานที่</strong></span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <span style="color: rgb(178, 34, 34); "><span style="font-size: 14px; ">รับสมัครนักศึกษาทางอินเตอร์เน็ต</span></span></td> <td> <span style="color: rgb(178, 34, 34); "><span style="font-size: 14px; ">วันที่ 23 มกราคม - 15 เมษายน 2555</span></span></td> <td> <span style="color: rgb(178, 34, 34); "><span style="font-size: 14px; ">มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</span></span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">และชำระค่าสมัครทางธนาคารไทยพาณิชย์</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">จำกัด (มหาชน)</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%"> <tbody> <tr> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">ประกาศผังที่นั่งสอบและ</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 25 เมษายน 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size: 14px; "><a href="http://www.academic.cmru.ac.th" target="_blank">http://www.academic.cmru.ac.th</a></span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%"> <tbody> <tr> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 10 พฤษภาคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%"> <tbody> <tr> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะสาขา</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 11 พฤษภาคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">วิชาที่มีการสอบภาคปฏิบัติ)</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">สอบภาษาอังกฤษ สอบภาษาจีน และสอบสัมภาษณ์</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 11 พฤษภาคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">ผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 18 พฤษภาคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</span></td> </tr> <tr> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size: 14px; "><a href="http://www.academic.cmru.ac.th" target="_blank">http://www.academic.cmru.ac.th</a></span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%"> <tbody> <tr> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาบัณทึกประวัติทางอินเตอร์เน็ต</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">เพื่อใช้เป็นหลักฐานในวันรายงานตัว</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size: 14px; "><a href="http://www.academic.cmru.ac.th" target="_blank">http://www.academic.cmru.ac.th</a></span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size: 14px; ">ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">วันที่ 21 พฤษภาคม 2555</span></td> <td> <span style="font-size: 14px; ">ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><em><strong><span style="background-color: rgb(230, 230, 250); ">***ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ</span></strong></em></span><br /> <br /> <br /> <strong> <u>ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ</u><br /> มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 0-5388-5960 0-5388-5965-66 0-5388-5970</strong><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 27 ม.ค. 55</strong></span></div> <div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1926' target='_blank'>รับตรง ม.ราชภัฏเชียงใหม่</a><br />ที่มา <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</a>&nbsp;<a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ม.ค. 55 11:06 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 64,822 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 64,822 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่