เกณฑ์คัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions 56

ลบ แก้ไข

UploadImage

 

ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions)
ประจำปีการศึกษา 2556


  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยนครพนม
11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. มหาวิทยาลัยบูรพา
14. มหาวิทยาลัยพะเยา
15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16. มหาวิทยาลัยมหิดล
17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

21. มหาวิทยาลัยศิลปากร
22. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 

**ตอนนี้ ยังออกมาแค่ 4 มหาลัย นะครับ  
ถ้ามีการเพิ่มของมหาลับอื่นจะ Update ให้เรื่อยๆ ครับ ^^ส่วนองค์ประกอบค่าร้ายละกลุ่มสาขาวิชาที่รับ
สามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ก.ค. 55 09:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,943 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,943 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง