มข.แจกทุนสนับสนุนการผลิตสื่อวีดิทัศน์โครงงานนักศึกษา

ลบ แก้ไข
UploadImage
          มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึ่งประสงค์ พร้อมทำงานและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา          ทั้งนี้ วิธีการให้ได้บัณฑิตที่พึ่งประสงค์นั้นต้องประกอบด้วยหลายๆ ส่วน หล่อหลอมเข้าด้วยกัน หนึ่งในนั้นเป็นการสร้างสรรค์แนวคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษา ประกอบด้วยสร้างสิ่งแวดล้อมแหล่งการเรียนรู้ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าได้ทุกที่ ทุกเวลา หนึ่งในการจัดการแหล่งเรียนรู้นั้น เป็นการสร้างสื่อรูปแบบวีดิทัศน์ออนไลน์ ที่สามารถเรียนรู้ได้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ที่ต้องการความหลากหลายในการศึกษาเล่าเรียน และเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาสื่อนำเสนอแนวคิดต่างๆ เพื่อเผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
          วัตถุประสงค์ของโครงการ

          - เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนรูปแบบวีดิทัศน์ออนไลน์
          - เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
          - เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
          - เพื่อเป็นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาสู่เวทีสาธารณะ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ                                        วันที่ 1 ส.ค. 2555 ถึง 15 ก.ย. 2555
ประกาศผลการการพิจารณา                               วันที่ 28 ก.ย. 2555
อบรม ทำสัญญา และรับทุนงวดที่ 1                      เดือนตุลาคม 2555
ส่งผลงานและรับทุนงวดที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร     เดือนธันวาคม 2555ตัวอย่างโครงงาน


http://www.youtube.com/watch?v=ZwcnSckwxFw&feature=related


ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมตามลิงค์หรือไฟล์แนบด้านล่าง


http://ilti.kku.ac.th/indexPP.php#mainpage.php
ที่มา: http://ilti.kku.ac.th/

 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.ค. 55 10:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,543 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,543 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง