รับตรง คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ราชมงคลธัญบุรี 2557

UploadImage

รับตรง คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต โครงการหลักสูตรนานาชาติ 4 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาการตลาด
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
สมัครด้วยตนเอง ที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 ชั้น 2 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.
ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์

***สอบเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา***ที่มา : http://www.rmutt.ac.th/?p=32541

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : รับตรง คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ราชมงคลธัญบุรี 2557
ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
พิมพ์หน้านี้