รับตรง คณะวิศวฯ ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา 2557

UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ปีการศึกษา 2557


จำนวนรับเข้าศึกษา 290 คน ดังนี้
 ภาคปกติ 5 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับจำนวน 60 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับจำนวน 50 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับจำนวน 60 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับจำนวน 35 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับจำนวน 50 คน

ภาคพิเศษ 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต รับจำนวน 35 คน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต)
- ใช้คะเเนน GAT,PAT1,PAT3

กำหนดการ

UploadImage


ที่มา : http://admission.eng.src.ku.ac.th/

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : รับตรง คณะวิศวฯ ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา 2557
ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
พิมพ์หน้านี้