คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
eduzones exam
exam
จำนวนผู้ติดตาม 74 คน

เรื่องล่าสุด

เทคนิกเกี่ยวกับแผนภาพเซต ใช้เกือบทุกสนามสอบ

9 ธ.ค. 60 05:17 น.

ได้ใช้เกือบทุกสนามสอบนะเออ... เจอบ่อยมากๆ ฝึกไว้เพิ่ม

อ่านต่อ

O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 59

9 ธ.ค. 60 05:16 น.

O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 59 ชุด 1 (1/4 ) ในนาที

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 1

9 ก.พ. 60 23:52 น.

ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (7

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 3

9 ก.พ. 60 23:47 น.

ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (11

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 2

9 ก.พ. 60 00:26 น.

ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 2 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (10

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 1

9 ก.พ. 60 00:19 น.

ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (7

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 3

9 ก.พ. 60 00:14 น.

ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (11

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 2

9 ก.พ. 60 00:06 น.

ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 2 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (12

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 1

31 ม.ค. 60 00:26 น.

ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (7

อ่านต่อ

O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 58

31 ม.ค. 60 00:08 น.

O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 58 O-NET ภาษาไทย ป.6

อ่านต่อ

ข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ 25 ข้อ จัดเต็ม

23 ม.ค. 60 23:32 น.

ข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ 25 ข้อ จัดเต็ม พร้อมเฉลย

อ่านต่อ

ข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ 25 ข้อ จัดเต็ม

23 ม.ค. 60 23:27 น.

ข้อสอบฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ 25 ข้อ จัดเต็ม

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

24 ธ.ค. 59 00:31 น.

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (5 มี.ค.

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 3 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

24 ธ.ค. 59 00:27 น.

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 3 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (9 ต.ค.

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 2 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

24 ธ.ค. 59 00:22 น.

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 2 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (3 ก.ค.

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

24 ธ.ค. 59 00:13 น.

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (6 มี.ค.

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 3 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

24 ธ.ค. 59 00:09 น.

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 3 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (11 ก.ค.

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 2 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

24 ธ.ค. 59 00:04 น.

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 2 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (11 ก.ค.

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

23 ธ.ค. 59 23:58 น.

ข้อสอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (7 มี.ค.

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT4 ครั้งที่ 1

23 ธ.ค. 59 23:37 น.

ข้อสอบ PAT4 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (7

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT4 ครั้งที่ 3

23 ธ.ค. 59 23:33 น.

ข้อสอบ PAT4 ครั้งที่ 3 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT4 ครั้งที่ 2

23 ธ.ค. 59 23:24 น.

ข้อสอบ PAT4 ครั้งที่ 2 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT4 ครั้งที่ 1

22 ธ.ค. 59 23:52 น.

ข้อสอบ PAT4 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (8

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT4 ครั้งที่ 3

22 ธ.ค. 59 23:48 น.

ข้อสอบ PAT4 ครั้งที่ 3 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (8

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT4 ครั้งที่ 2

22 ธ.ค. 59 23:44 น.

ข้อสอบ PAT4 ครั้งที่ 2 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT4 ครั้งที่ 1

22 ธ.ค. 59 23:41 น.

ข้อสอบ PAT4 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT7.6 ครั้งที่ 1

22 ธ.ค. 59 23:30 น.

ข้อสอบ PAT7.6 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางวิชาภาษาบาลี (8

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT7.6 ครั้งที่ 3

22 ธ.ค. 59 23:25 น.

ข้อสอบ PAT7.6 ครั้งที่ 3 ความถนัดทางวิชาภาษาบาลี (12

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT7.6 ครั้งที่ 2

22 ธ.ค. 59 23:22 น.

ข้อสอบ PAT7.6 ครั้งที่ 2 ความถนัดทางวิชาภาษาบาลี (11

อ่านต่อ

ข้อสอบ PAT7.6 ครั้งที่ 1

22 ธ.ค. 59 23:17 น.

ข้อสอบ PAT7.6 ครั้งที่ 1 ความถนัดทางวิชาภาษาบาลี (9

อ่านต่อ
Page 1 of 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last