ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (11 ต.ค. 2553)
ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 3 ค

ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (11 ต.ค. 2553)

ข้อสอบ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
http://www.taladtutor.com/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-PAT3-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%883-11-%E0%B8%95.%E0%B8%84.-2553.pdf


เฉลยข้อสอบ PAT3
http://www.taladtutor.com/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2-PAT3-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%883-11-%E0%B8%95.%E0%B8%84.-2553.pdf
 
ข้อสอบ PAT3 ครั้งที่ 3 ค


ขอบคุณข้อมูล taladtutor.com
โดย eduzones exam
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
พิมพ์หน้านี้