เทคนิกเกี่ยวกับแผนภาพเซต ใช้เกือบทุกสนามสอบ

 
ได้ใช้เกือบทุกสนามสอบนะเออ...
เจอบ่อยมากๆ
ฝึกไว้เพิ่มเขี้ยวเล็บให้กับตัวเอง
ม.ปลายอ่านได้ ทุกระดับชั้น
ม.ต้นลองดูก็ได้
จัดไป จะสอบ GAT PAT แล้ว 
ที่มา @vichakumnuan
โดย eduzones exam
วันที่ 9 ธันวาคม 2560
พิมพ์หน้านี้