กสพท. แจง รับตรง แพทย์ ทันตะ ปี 53

ลบ แก้ไข

 

           กสพท. แจง รับตรง แพทยศาสตร์ และ ทันตแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๕๓

 

          ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวแนวทางการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่า

 

          เนื่องจากการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ จะใช้คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนการสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) และความถนัดวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT) และผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)  โดยจะไม่มีการสอบ A-NET แล้ว

 

          จึงมีการสอบถามเข้ามาที่ กสพท. เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่ง กสพท. ได้รับมอบหมายจากคณะแพทยศาสตร์ ๑๒ สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ๕ สถาบัน เป็นผู้ดำเนินการในการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรผ่านระบบรับตรงดังกล่าว

         

          “กสพท. ได้กำหนดกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยผู้สมัครสอบทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่ กสพท. กำหนด และสมัครสอบกับ กสพท. ทั้งวิชาเฉพาะ และวิชาสามัญ โดยคะแนนจากการสอบวิชาสามัญจะคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ซึ่งเป็นการสอบแทนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) แบ่งเป็น

 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ๔๐%

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ๒๐%

กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ๒๐%

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ๑๐%

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ๑๐%

 

          ทั้งนี้คะแนนแต่ละกลุ่มสาระวิชาต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๓๐ ส่วนวิชาเฉพาะซึ่งเป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งการประเมินแนวคิดทางจริยธรรม มีสัดส่วนร้อยละ ๓๐ โดยจะใช้คะแนนที่จะสอบเข้าปีการศึกษา ๒๕๕๓ เท่านั้น

 

          นอกจากนี้ กสพท. ยังคงใช้น้ำหนักคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งคะแนนรวมต้องเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๖๐ จาก ๕ กลุ่มสาระวิชา เพื่อสนับสนุนแนวคิดของ สกอ. ที่ต้องการให้นักเรียนให้ความสำคัญ และสนใจการเรียนในห้องเรียนอย่างเต็มที่” เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าว    

 

          เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการบริหารการสอบสำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๓ ว่า กสพท. จะเปิดการรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ ทางอินเตอร์เน็ต โดยค่าสมัครสอบทั้งหมดประมาณ ๑,๒๑๕ บาท ซึ่งสามารถเลือกคณะ/สถาบัน ได้ ๔ ลำดับ ทั้งนี้ กสพท. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างข้อสอบมาตรฐานทั้งวิชาเฉพาะและวิชาสามัญเอง

 

          สำหรับข้อซักถามเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับผู้สอบแพทย์ได้แต่ไม่มีทุนการศึกษานั้น นางสาวจิรณี   ตันติรัตนวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า ทุกสถาบันมีแนวคิดในทิศทางเดียวกันในการส่งเสริมให้นักศึกษาที่สอบเข้าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตได้ ควรได้เรียนต่อถึงแม้จะไม่มีเงิน ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวก็ควรศึกษาข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาที่เลือกสมัครไว้ให้ดีว่าแต่ละสถาบันมีทุนอะไรบ้าง เนื่องจากสถาบันแต่ละแห่งจะมีทุนหลายรูปแบบ นอกจากนี้อาจรวมไปถึงแหล่งเงินกู้ยืม อย่าง กยศ. ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.น้อง

www.eduzones.com/

www.enn.co.th/

www.interscholarship.com/

http://shopping.eduzones.com/

www.108ezine.com/

http://www.spufriends.com/

http://www.ezplusonline.com/

http://www.ictutors.com/

 

 พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งซื้อได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ www.108ezine.com/

หรือโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660 รับหนังสือทางไปรษณีย์

วิธีสั่งซื้อง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 

 

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 ก.พ. 52 02:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 88,880 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 88,880 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Angelique
IP : 118.174.209.***
เป็นการแพร่ข่าวที่ดี    แต่คงมีนร.อีกมากที่ยังไม่เห็นข่าวนี้
ลบ แจ้งลบ
โดย เปิดโปงฮุซซ่าส์
IP : 222.123.136.***
เป็นการเยแพร่ข่าวให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดีและเป็นการเปิดโอกาสให้นักสึกษาเปิดโลกกว้างได้ดีอีกด้วย

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ

เรื่องมาใหม่