แจกเงิน เรียนฟรี 15 ปี ผู้ปกครองยิ้ม รัฐแบ่งเบา

ลบ แก้ไข

แจกเงินเรียนฟรี
       “จุรินทร์” แจกเงินเรียนฟรี 15 ปีให้ผู้ปกครองกลุ่มแรก ย้ำให้นำเงินไปใช้จ่ายให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เชื่อมั่นพ่อแม่ไม่โกงเงินบุตรหลานไปใช้ผิดทาง ระบุ หลังจากนี้ให้สถานศึกษาทั่วประเทศเชิญผู้ปกครองมารับเงินได้ทันที ด้านพ่อแม่ดีใจรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ลุ้นแกะซองด้วยความดีใจ
       
       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2552 ที่หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายในการดำเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โดยมีผู้บริหารองค์กรหลักระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ หลังมอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนได้มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนจำนวน 400 คน จาก 8 โรงเรียนใน จ.สงขลา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา โรงเรียนสงขลาวิทยาคม โรงเรียนวิเชียรชม โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ โดยนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจะได้รับเงินค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน จำนวน 400 บาท ประถมศึกษา จำนวน 555 บาท ม.ต้น จำนวน 660 บาท และ ม.ปลาย 730 บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้นำเงินใส่ซองเพื่อมอบให้กับนักเรียนที่มารอรับ
       
       นายจุรินทร์ กล่าวว่า หลัง ศธ.มอบเงินในโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพไปแล้ว ต่อไปเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองกับนักเรียนที่จะนำเงินไปซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรัฐบาลยืดหยุ่นให้ผู้ปกครองเลือกซื้อชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดลูกเสือ รองเท้า ถุงเท้า หรือเข็มขัด รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆได้ตามความเหมาะสมในวงเงินที่ได้รับ และหลังจากซื้อเรียบร้อยแล้วจะต้องนำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หรือเอกสารที่ทางร้านยืนยันการซื้อสินค้ามาแสดงกับสถานศึกษา ในกรณีที่ไม่มีเอกสารดังกล่าวให้นำชุดนักเรียนและอุปกรณ์ที่ซื้อมาแสดงก็ได้ ทั้งนี้ หลังจากนี้ สถานศึกษาทั่วประเทศทุกสังกัดให้ทยอยเชิญผู้ปกครองมารับเงินใน 2 หมวดคือ ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้ทันที

       ต่อข้อถามว่าจะมีมาตรการลงโทษผู้ปกครองกรณีที่มีการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างไร รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.คงไม่กำหนดมาตรการลงโทษ เพราะเชื่อว่า ผู้ปกครองจะไม่โกงเงินลูกหลานของตนเอง อีกทั้งวงเงินที่รัฐจัดสรรให้ก็ไม่ได้มากมายอะไร ตนยังเชื่อมั่นว่าผู้ปกครองจะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีร้องเรียนขึ้นก็จะมอบหมายให้ต้นสังกัดพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเป็นรายกรณีไป ส่วนโรงเรียนหากมีการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองครบถ้วนก็ไม่ถือว่ามีความผิด
       
       ส่วนเรื่องการสละสิทธิ์นั้นขณะนี้ยังมียอดการสละสิทธิ์อยู่ที่ 60,000-70,000 คน ซึ่ง ศธ.ยังคงขยายเวลาให้มีการสละสิทธิ์ ซึ่งเชื่อว่าจะมีจำนวนผู้สละสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น ขณะนี้สำนักงบประมาณได้ออกเอกสารแนวทางการสละสิทธิ์มาแล้ว โดยถือว่าเงินที่สละสิทธิ์ดังกล่าวเป็นการบริจาคให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีประมาณ 600 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งศธ.จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและจะมอบเงินให้กับโรงเรียนดังกล่าวต่อไป
       
       ด้านนายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนนั้น จะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อและเลขประจำตัว 13 หลักของนักเรียน โดยในระดับม.ต้นต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง ส่วนม.ปลายก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นนักเรียนจะต้องเซ็นชื่อในใบรับรองเพื่อเป็นการยอมรับว่าจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเรียนฟรีฯ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์จะต้องคืนเงินดังกล่าวให้กับทางโรงเรียน ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวทุกสถานศึกษาในทุกสังกัดจะต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน
       
       นางสุภาวรรณ ฮึกหาญ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ร.ร.แจ้งวิทยา จ.สงขลา กล่าวว่า ดีใจที่รัฐบาลให้ความสำคัญการศึกษาของเด็ก เงินที่ได้รับแม้จะจำนวนไม่มากอาจจะไม่เพียงพอในการใช้ซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนแต่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพ่อแม่ จากเดิมต้องค่าเงินมาใช้จ่ายเป็นค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่อคนประมาณ 1.000 บาท เมื่อได้รับเงินในโครงการเรียนฟรีมาก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปกว่าครึ่ง และเชื่อมั่นว่าคงจะไม่มีผู้ปกครองคนใดนำเงินที่ได้รับไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เพราะถ้าไม่ได้เงินก็ต้องหามาใช้จ่ายในส่วนนี้อยู่แล้ว
       
       ด.ญ.ภัฎฎินี คงประดิษฐ์ นักเรียนชั้น ป.5 ร.ร.วิเชียรชม กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้เงินไปซื้อชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนใหม่ เพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะได้ใส่แต่ชุดมือสองจากที่ญาติบริจาคให้ จะนำเงินไปให้แม่ซื้อของให้ต้องขอขอบคุณ รมว.ศึกษาธิการ ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ได้รับซองเงินค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน นักเรียนต่างก็แสดงสีหน้าดีใจ และพยายามที่จะนำซองเงินขึ้นส่องกับแสงไฟเพื่อดูเงินที่ได้รับ แต่ไม่กล้าที่จะแกะซองออกดูเพราะทางโรงเรียนได้กำชับให้นำเงินดังกล่าวไปมอบให้กับผู้ปกครอง โดยนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มนี้ ถือเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเรียนฟรี 15 ปีจากรัฐบาล

 

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์

 

 

 

อ.น้อง

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งซื้อได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ www.108ezine.com/

หรือโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660 รับหนังสือทางไปรษณีย์

วิธีสั่งซื้อง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 มี.ค. 52 01:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 15,192 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 15,192 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่