ผลงาน คณิต พิชิตโจทย์ PAT

ลบ แก้ไข

ทีมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน น.ส.ณิภา พรมเสวงค์ และเพื่อน

 

 

 

 

เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา เด็กๆ ม.ปลายได้ทำข้อสอบ PAT ซึ่งเป็นหนึ่งในโจทย์ 25 ข้อ ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับมุมระหว่างเข็มสั้น-เข็มยาวที่โจทย์กำหนดเป็นเวลามาให้ หากคิดทางตรงนักเรียนต้องเทียบบัญญัติไตรยางค์ แต่โครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนน่าน ได้ออกมาเป็นสมการที่ช่วยร่นเวลาในการคำนวณได้
       
       การศึกษาเรื่อง "ฟังก์ชันห้วงเวลา" เป็นหัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์ที่ น.ส.ณิภา พรมเสวงค์ พร้อมด้วยเพื่อนนักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน ร่วมกันศึกษาเพื่อหาฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่จะตอบคำถามได้ว่าเข็มสั้นกันเข็มยาวที่เวลาต่างๆ นั้นทำมุมกันเท่าไหร่
       
       ณิภาบอกกับทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ว่า ปกติการคำนวณหามุมระหว่างเข็มสั้นและเข็มยาวเมื่อโจทย์กำหนดเวลามาให้นั้น จะใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์ในการแก้โจทย์ แต่วิธีนี้ใช้เวลามาก จึงร่วมกันกับเพื่อนหาสูตรที่คำนวณได้เร็วขึ้น
       
       จากการศึกษาการเดินของนาฬิกา พบว่าการเดินของนาฬิกานั้นเป็นอุปนัยทางคณิตศาสตร์ 2 แบบรูป (patern) คือ นาฬิกาและนาที และได้ฟังก์ชันของห้วงเวลาเป็นผลบวกของ 2 ฟังก์ชัน คือฟังก์ชันนาฬิกาและฟังก์ชันนาที และได้สูตรในการมุมคือ มุมเท่ากับ 360- 30t1 +5.5t2 โดย t1 เป็นเวลาที่มีหน่วยเป็นนาฬิกา (มีค่า 0-11) และ t2 เป็นเวลาที่มีหน่วยเป็นนาที (0-59) และ
จากการพิสูจน์แบบสูตรอุปนัยก็ได้ข้อสรุปว่าสูตรในการหามุมนี้เป็นจริง
       

       โครงงานคณิตศาสตร์ที่ณิภาร่วมกันทำกับเพื่อนๆ นั้น ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ของ
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ที่จัดร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการประกวดจัดขึ้นที่ มสธ.เมื่อวันที่ 13 ต.ค.52 และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่คณะกรรมการตัดสินสำหรับการประกวดครั้งนี้
       
       "ได้ใช้จริงในการสอบ PAT เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาค่ะ ออก 1 ข้อ ตั้ง 6 คะแนนเลยนะคะ" ณิภาเล่า
       
       ผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียน ม.ปลายโรงเรียนเมืองถลาง จ.ภูเก็ต เป็นอีกผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ร่วมกับนักเรียนจาก จ.น่าน ซึ่งเป็นผลงานเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของชุดเส้นตรงและสิ่งหุ้ม (Envelope) ของชุดเส้นตรงที่ตัดกันเป็นพาราโบลา
       
       น.ส.ธรัญญา จารจิตนักเรียนชั้น ม.4 สมาชิกทีมโครงงานคณิตศาสตร์จากโรงเรียนเมืองถลาง เล่าถึงผลงานที่ทำว่าเดิมสนใจทำงานศิลปะเส้นด้าย แต่เกิดความสนใจว่าจะสร้างสมการขึ้นมาได้หรือไม่ ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์หลายระดับ ตั้งแต่สมการเส้นตรง การหมุนแกน ฟังก์ชันและตรีโกณมิติ และลิมิตและอนุพันธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อหาสมการเส้นตรงของสิ่งหุ้มหรือเส้นขอบของชุดเส้นตรง ซึ่งมารวมกันได้เป็นเส้นโค้งพาราโบลา
       
       “ตอนนี้เราศึกษาแค่เรื่องพาราโบลา แต่อยากศึกษาต่อไปถึงเรื่องวงกลม วงรี เพื่อให้ได้ความรู้คณิตศาสตร์มากขึ้น รวมถึงประยุกต์ศึกษาโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม เพราะโครงสร้างพาราโบลาเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด มีการประยุกต์ใช้กับเครื่องบิน หรือเก้าอี้หวายรูปทรงพาราโบลา ซึ่งเป็นผลผลิตในท้องถิ่นด้วย" นายสุทธิพวงศ์ จันทภาโส นักเรียนชั้น ม.5 สมาชิกทีมอีกคนให้ความเห็น
       
       นอกจากโครงงานคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนแล้ว ยังมีผลงานระดับประถมที่ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ได้น่าสนใจ อาทิ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จ.อุบลราชธานี ที่นำเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างเทียนพรรษามาประยุกต์เข้ากับการเรียนคณิตศาสตร์ โดย ด.ญ.ภัทริดา ใหม่คามิ นักเรียนชั้น ป.6 อธิบายกับทีมข่าววิทยาศาสตร์ได้นำเทียนมาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเรขาคณิต 2 มิต และรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ เช่น ทรงกระบอก แยกเป็น 2 มิติได้วงกลม 2 รูปและสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1 รูป
       
       อย่างไรก็ดี ในการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ครั้งนี้ รศ.(กิตติคุณ) ยุพิน พิพิธกุล อดีตนายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ริเริ่มการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์กว่า 10 ปีที่ผ่านมา และเป็นกรรมการติดสินรางวัลระดับ ม.ต้น ให้ความเห็นว่าผลงานของนักเรียนยังเป็นเชิงศิลปะมากกว่าคณิตศาสตร์ ทั้งนี้โครงงานคณิตศาสตร์เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่ต้องสำรวจปัญหาทั้งหมด แล้วเลือกปัญหา จากนั้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แล้วสรุปผล
       
       รศ.(กิตติคุณ) ยุพินกล่าวอีกว่า นักเรียนยังเขียนหนังสือไม่ค่อยถูก เ่ช่น เขียน "3เหลี่ยม" แทน "รูปสามเหลี่ยม" หรือ "3เหลี่ยม3มุม" แทน "สามเหลี่ยมสามมุม" เป็นต้น ซึ่งใช้คำคณิตศาสตร์ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเลขเป็นสัญลักษณ์ใช้แทนจำนวนเท่านั้น รวมทั้งใช้คำว่า "เส้นผ่าศูนย์กลาง" ซึ่งเป็นคำที่ยกเลิกไปนานแล้ว.

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์  ในประเทศ

 

 

อ.น้อง

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ต.ค. 52 02:38 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 23,339 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 23,339 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่