ลูกเสือ เนตรนารี ยันใช้ชุดเดิม

ลบ แก้ไข

ศธ.  ยอมถอย  เลิกรื้อชุดลูกเสือ  หลังถูกต้าน

ศธ. ยอมถอย เลิกรื้อชุดลูกเสือ ปลัด ศธ. แถลงข่าว บอร์ดใหญ่ลูกเสือ ยังไม่รับรู้เรื่อง เป็นแค่ความเห็นของคณะทำงานระดับล่าง ยืนยัน ไม่มีนโยบายซ้ำเติมผู้ปกครอง ในภาวะเศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือแห่งชาติค้านเปลี่ยนเครื่องแบบ

ดร.จรวยพร   ธรณินทร์    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  พร้อมด้วย นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  แถลงข่าวชี้แจงกรณีที่มีการเสนอข่าว ศธ. เตรียมรื้อชุดลูกเสือ-เนตรนารี ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยออกกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบใหม่มาใช้แทนว่า   เรื่องนี้สืบเนื่องจากการที่ ศธ.ต้องจัดทำกฎหมายลูก จำนวน 34 ฉบับ เพื่อรองรับพ.ร.บ.ลูกเสือ 2551 ฉบับใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  เมื่อ พ.ร.บ.ลูกเสือฉบับเก่าถูกยกเลิก กฎหมายที่เกี่ยวข้องย่อมถูกยกเลิกตามไปด้วย  

คณะกรรมการบริหารลูกเสือ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน จึงได้ตั้งคณะทำงานมาจัดทำกฎหมายลูกรองรับ พ.ร.บ.ลูกเสือ ฉบับใหม่ ซึ่งรวมถึงได้ตั้งคณะทำงานกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบ และการแต่งกายลูกเสือ มายกร่างกฎกระทรวงกำหนดการแต่งกาย เครื่องแบบลูกเสือด้วย

“ข้อมูลที่ถูกเสนอข่าวไปนั้นเป็นแค่ความเห็นเบื้องต้นของคณะทำงานระดับล่างเท่านั้น  ยังไม่ใช่ข้อยุติ เพราะตามขั้นตอนแล้วจะต้องเสนอเรื่องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ก่อน จึงค่อยเสนอกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วประกาศใช้ได้ แต่เรื่องนี้ยังไม่มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ต้องรอดูว่า คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างไร แต่คณะกรรมการฯกำลังปรับโครงสร้างคณะกรรมการอยู่ จึงยังไม่สามารถพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้  และที่สำคัญคณะกรรมการฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ปกครอง”  ปลัด ศธ. กล่าวเปิดเผย

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ศธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ มีนโยบายชัดเจนไม่ต้องการซ้ำเติม เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้ผู้ปกครอง นอกจากนั้น เครื่องแบบลูกเสือที่ใช้อยู่นั้น สามารถสะท้อนความเป็นลูกเสือไทยได้อย่างดี ไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือไม่มีนโยบายให้ปรับเปลี่ยนเครื่องแบบ ทำไมจึงปล่อยให้คณะทำงานดำเนินการมาจนถึงขั้นนำแบบชุดใหม่ออกประชาพิจารณ์ 4 ภาค แล้ว ดร.จรวยพร กล่าวว่า คณะทำงานทำอะไรไปบ้างนั้นเป็นเรื่องของคณะทำงาน  แต่คณะกรรมการบริหารลูกเสือยังไม่รู้เรื่อง

ดร.จรวยพร กล่าวอีกว่า  การปรับเปลี่ยนเครื่องแบบนั้น เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ ไม่ต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ ยกเว้นการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 80 คนในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ

ปลัด ศธ. ยังกล่าวด้วยว่า เครื่องแบบลูกเสือในปัจจุบันนั้นวิวัฒนาการมาจากเครื่องแบบลูกเสือในสมัย ร.6 ซึ่งเครื่องแบบลูกเสือในสมัย ร.6 เลียนแบบมาจากชุดของลอร์ดเบเดน เพาเวล ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก และปัจจุบันมีนักเรียนประถม มัธยม ปวช. เรียนลูกเสืออยู่ประมาณ 4 ล้านคน

นายบุญรัตน์ กล่าวว่า    คณะทำงานได้หารือกันเนื่องจากเครื่องแบบนี้ใช้กันมานานแล้ว แต่โลกในปัจจุบันมีวิวัฒนาการมากขึ้น เครื่องแบบลูกเสือของชาติต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา คณะทำงานจึงเสนอด้วยความหวังดี เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือไทยให้มีความทันสมัย แต่ยังไม่มีข้อยุติในเรื่องนี้ อยู่ระหว่าง 2 แนวคิด คือ จะอนุรักษ์ให้คงเดิม  หรือจะพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น   จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้ แนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนคณะทำงานมองว่ามี 2 องค์ประกอบที่จะต้องดู คือ 1. เครื่องแต่งกายและเครื่องหมาย ซึ่งเป็นโลหะ โดยมองว่าหากปรับเปลี่ยนเป็นผ้าและใช้วิธีปักติดเสื้อ จะปลอดภัยและประหยัดมากกว่าการใช้โลหะเพราะหากเด็กทำหายผู้ปกครองจะต้องเสียเงินซื้อใหม่

ผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือแห่งชาติค้านเปลี่ยนเครื่องแบบ

นายกมล    พันธุ์มีเชาวน์   วัย 84 ปี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่นี้มา 12 สมัย      กล่าวว่า    ทราบมา 3-4 เดือนแล้วว่ามีผู้บริหารสภาลูกเสือแห่งชาติกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนรุ่นใหม่ไปเห็นชุดลูกเสือต่างประเทศเช่น  ฟิลิปปินส์     ฮ่องกง  ซึ่งมีความแปลกและสวยงาม  จึงอยากดัดแปลงชุดลูกเสือไทยให้มีความแปลกและสวยงามบ้าง    โดยส่วนตัวเห็นว่าชุดลูกสือไทยที่ใช้ในปัจจุบันเหมาะสมดีอยู่แล้วเพราะเน้นความประหยัด ราคาถูกโดยเฉพาะยุคนี้เศรษฐกิจไม่ดี   ข้าวของมีราคาแพง  และเครื่องแบบลูกเสือที่ดัดแปลงใหม่ไม่ใช่สีกากีซึ่งเป็นสีที่คนไทยนิยม   หากจะเปลี่ยนแปลงชุดลูกเสือควรเปลี่ยนแปลงเฉพาะเครื่องหมายลูกเสือที่เป็นโลหะทองเหลือง เช่น เครื่องหมายลูกเสือที่ติดอยู่ที่หมวก   หน้าอก   ไหล่  ซึ่งต้องขัดทองเหลืองและหลุดง่ายโดยเฉพาะเวลาที่นักเรียนสะพายเป้โดยควรใช้ผ้าปะที่มีเครื่องหมายลูกเสือแทน

นายกมล กล่าวอีกว่า ส่วนที่ผู้บริหารสภาลูกเสือแห่งชาติ ระบุมีการจัดประชาพิจารณ์การปรับเปลี่ยนเครื่องแบบลูกเสือ ตามร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ ซึ่งดำเนินการตามมาตรา 51 ของพ.ร.บ.ลูกเสือแห่งชาติฉบับใหม่มา 4 ครั้งแล้วนั้น   ไม่เคยทราบเรื่องมาก่อนและไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่งทราบเมื่อไปร่วมประชุมลูกเสือแห่งชาติเมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม.โดยได้ยินผู้บริหารสภาลูกเสือแห่งชาติหลายคนพูดคุยกัน   ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะลูกเสือแห่งชาติไม่ได้มีการพิจารณาและไม่ได้มีมติรับหลักการเรื่องการเปลี่ยนเครื่องแบบลูกเสือ

"การเปลี่ยนเครื่องแบบลูกเสือนั้น เป็นเรื่องที่บุคคลคณะหนึ่งในคณะลูกเสือแห่งชาติคิดขึ้นมาเอง   แต่ยังใช้ไม่ได้ เพราะต้องให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเห็นชอบก่อน หากได้รับความเห็นชอบก็ต้องออกข้อบังคับขึ้นมารองรับจึงใช้ได้"นายกมล กล่าว

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 พ.ค. 51 00:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 25,473 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 25,473 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ

เรื่องมาใหม่