ค่ายแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรม

ลบ แก้ไข

ม.เกษมบัณฑิต รับเป็นเจ้าภาพ

จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 

                มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นปีที่ 2 หลังจากที่การอบรมค่ายแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 1 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการอบรมรุ่นที่ 2 นี้ ประเด็นสำคัญเป็นการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจสำหรับสังคมไทยโดยรวม โดยเฉพาะ 3 จังหวัดภาคใต้ ในเรื่องของพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม ทั้งเผ่าพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อในประเทศไทย โดยรวมและพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ปลูกฝังให้นักศึกษาศึกษาเรียนรู้ และทัศนศึกษาสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันในลักษณะพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม อย่างมีความสุข เป็นการสร้างบรรยากาศความสามัคคี ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา มีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้รวมกลุ่มสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุข โดยมี ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2551    ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ห้องสกาย 1 ชั้น 18  ถนนรามคำแหง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

                ดร.วัลลภ  สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในฐานะประธานโครงการ เผยว่า “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งโครงการนี้เป็นปีที่ 2 ที่ทาง สกอ. ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตในสังคม ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเห็นความสำคัญและเข้าร่วมโครงการกว่า 20 สถาบัน พร้อมส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้สังคมพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม ทัศนศึกษาในชุมชนที่หลากวัฒนธรรม อาทิ พระราชวังบางปะอิน เยี่ยมชมชุมชนสวนหลวง ชุมชนบ้านครัว ชุมชนกุฎีจีน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และล่องเรือชมสังคมพหุวัฒนธรรม สองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ ตลอดโครงการจะมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทัศนคติที่ดี และเกิดการบูรณาการกับการเรียนรู้และการใช้ชีวิต ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างสันติสุขให้แก่สังคม”

 

การเรียนรู้แบบพหุลักษณ์ คือ การศึกษาและสร้างความเข้าใจต่อเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนให้ถูกต้อง และการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม คือ การศึกษาวัฒนธรรมที่หลากหลายของท้องถิ่นต่างๆ ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและมีความสุข ให้มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกัน    และกัน โดยโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม มีกำหนดการจัดโครงการระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการ การเปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่  17  กรกฎาคม  2551

 ห้องประชุมเอเวอร์กรีน โรงแรมอเล็กซานเดอร์  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

10.00 – 11.00 .                -  ลงทะเบียน

11.00  น.                              -  ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

    ประธานในพิธีเข้าสู่บริเวณงาน

11.05  น.                              -  ดร.เสนีย์  สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  กล่าวรายงาน

11.10  น.                          -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและเปิดนิทรรศการโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

11.20  น.                              -  ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น ชมนิทรรศการ

11.30 – 12.00 .                                -  ปฐมนิเทศโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

                                            โดย อาจารย์สุริยา  เสถียรกิจอำไพ  

            ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน 

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

12.00 – 13.00 .                                -  รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์ชนะ  กร่ำกระโทก โทร. 081-659-6663 หรือ อาจารย์น้ำฝน       บัวทอง  โทร.083-756-3903

 

 

 

 

 

อ.น้อง

www.eduzones.com

www.enn.co.th

www.interscholarship.com

 

พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งจองได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ 108EZINE

หรือโทรศัพท์สั่งจองได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660  รับหนังสือปลายเดือน ก.ค.51

วิธีสั่งจองง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 ก.ค. 51 21:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 23,269 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 23,269 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่