ตัวอย่าง ข้อสอบ กสพท.

ตัวอย่างข้อสอบ GAT PAT และ แพทย์ กสพท.

เฉลย

 

ร่วมกำจัดจุดอ่อน o­nET,GAT,PAT และแพทย์กสพท.ที่นี่

 

 

โดย editor
วันที่ 10 สิงหาคม 2553
พิมพ์หน้านี้