ตัวอย่างข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ตัวอย่างข้อสอบ

เฉลย

 

ร่วมกำจัดจุดอ่อน o­nET GAT PAT

และแพทย์กสพท. ที่นี่

โดย editor
วันที่ 13 สิงหาคม 2553
พิมพ์หน้านี้