สอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2557

โครงการติวสอบตรงนิติศาสต

 


"ค่ายพิชิตโดม # 8 ติวสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ "

โดยพี่ๆนิติมธ.เกียรตินิยม Geniuslawtu รุ่นที่ 8

เปิดรับสมัครน้องๆม.4,5,6 ทั่วประเทศ

ดูแลน้องๆครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบตรง

1.GAT
2.เรียงความ
3.ย่อความ
4.ภาษาอังกฤษ
5.วิชากฎหมาย

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ปี ตลอดปี 2556

(ตั้งแต่สมัครเรียนจนถึงวันสอบตรงและสอบสัมภาษณ์)

**ชั่วโมงเรียนกว่า 152 ชั่วโมง


ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ 2,590 บาท

รายละเอียดwww.geniuslawtu.com


www.facebook.com/geniuslawtuclub

โทร 089-1668677 (line,whatsapp) ,Line = geniuslawtu

085-3532799 ( BB: 2113CC1A)พี่ๆทีมงาน GLTU ความสามารถระดับประเทศ!!!!


Double Click on image to Enlarge.1.พี่ส้มโอ GLTU

พี่ส้มโอ GLTU : สอนวิชา "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย"

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ บัณฑิต (เกียรตินิยม)
- ประกาศนียบัตร ผลการเรียนดีเด่น ของคณะนิติศาสตร์ มธ.
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สาขา กฎหมายเอกชน
- เนติบัณฑิตไทย
- ประกาศนียบัตรทนายความ


Double Click on image to Enlarge.


2.พี่นิ้ม GLTU

พี่นิ้ม GLTU : สอนวิชา "กฎหมายพิเศษ"

(กฎหมายรัฐธรรมนูญ,กฎหมายปกครอง,กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา,กฎหมายระหว่างประเทศ ,กฎหมายภาษีอากร,กฎมายล้มละลาย ,กฎหมายแรงงาน)

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ บัณฑิต (เกียรตินิยม)
- ประกาศนียบัตร ผลการเรียนดีเด่น ของคณะนิติศาสตร์ มธ.
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สาขา กฎหมายธุรกิจ
- ประกาศนียบัตรทนายความDouble Click on image to Enlarge.
3.พี่น้อยหน่า GLTU

พี่น้อยหน่า GLTU : สอนวิชา "การกฎหมายแพ่งและพาณิชย์"

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ บัณฑิต (เกียรตินิยม)
- ประกาศนียบัตร ผลการเรียนดีเด่น ของคณะนิติศาสตร์ มธ.
- ปริญญาโทนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สาขา กฎหมายภาษีอากร
- ประกาศนียบัตรทนายความDouble Click on image to Enlarge.


4. พี่ส้มเฉย GLTU
พี่ส้มเฉย GLTU : สอนวิชา "กฎหมายอาญา"
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ บัณฑิต (เกียรตินิยม)
- ปริญญาโท นิติเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร ผลการเรียนดีเด่น ของคณะนิติศาสตร์ มธ.
- เนติบัณฑิตไทย
- ประกาศนียบัตรทนายความDouble Click on image to Enlarge.


5.พี่กิ๊ก GLTU

พี่กิ๊ก GLTU : สอนวิชา "GAT" , วิชาภาษาอังกฤษ

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ บัณฑิต
- ประกาศนียบัตร ผลการเรียนดีเด่น ของคณะนิติศาสตร์ มธ.
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สาขา กฎหมายระหว่างประเทศ
- ปริญญาเอก นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สาขา กฎหมายระหว่างประเทศ


Double Click on image to Enlarge.6.พี่อุ๋ย GLTU

พี่อุ๋ย GLTU : สอนวิชา "เรียงความ-ย่อความ"

- ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย geniuslawtu
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
พิมพ์หน้านี้